“ქართული ორგანიზაციები, იქნება ეს საჯარო თუ კერძო სექტორი, აწყდებიან ახალ გამოწვევებს.

გაზრდილი ზეწოლის პირობებში, რომ შეზღუდული რესურსების გამოყენებით გლობალურ დონეზე ვიყოთ კონკურენტუნარიანი, ნიშნავს ყველა ჩვენთაგანის ერთობლივ მუშაობას, რათა უზრუნველვყოთ ჩვენი ქვეყნის მომავალი წარმატება და განვითარება.”

ირინა მოგან

გენერალური დირექტორი

"მენეჯმენტის სისტემებმა საშუალება უნდა მისცენ ორგანიზაციებს,

ისწავლონ წარსულიდან, მართონ აწმყო და მოემზადონ მომავლისთვის."

 
ISO Consulting - Professionals for professionals

ჩვენ წარმოვადგენთ პროფესიონალი კონსულტანტების, ექსპერტებისა და აუდიტორების ჯგუფს, სპეციალიზებულს ISO სტანდარტების შესაბამისად კონსულტაციების, ტრენინგების და შეფასების მისაწოდებლად.

ISO Consulting გთავაზობთ შედეგზე ორიენტირებულ სტრუქტურულ და სისტემურ საკონსულტაციო და აუდიტორულ მომსახურებას, რომელიც დაგეხმარებათ, მართოთ თქვენი ორგანიზაციის სისტემა და რისკები, რათა გააუმჯობესოთ და დაიცვათ მიმდინარე და სამომავლო საქმიანობა.

ჩვენს ცოდნასა და გამოცდილებასთან ერთად, თქვენი სტრატეგიული და საოპერაციო გეგმების სწორად ჩამოყალიბება დაგეხმარებათ, დაადგინოთ თქვენი ორგანიზაციის გაუმჯობესებისა და განვითარების შესაძლებლობები. 

ჩვენ გაგვაჩნია ყველა ინსტრუმენტი და რესურსი კომპლექსური მომსახურების მისაწოდებლად, რათა 21-ე საუკუნის კონკურენტულ ბაზარზე შეინარჩუნოთ მტკიცე მენეჯმენტის სისტემა, მუდმივად გააუმჯობესოთ იგი და განავითაროთ მომხმარებლის მოთხოვნებზე ორიენტირებული ბიზნესი.

 

შესრულებული პროექტები