ზრუნავთ გარემოს დასაცავად და ენერგოეფექტურობის მისაღწევად?

LRQA-ის ტრენინგები დაგეხმარებათ გაეცნოთ ISO 14001 და ISO 50001 სტანდარტების მოთხოვნები, რათა დანერგო გარემოს დაცვის და ენერგოეფექტურობის შედეგიანი მენეჯმენტის სისტემები თქვენს ბიზნესში.

შედეგიანი ტრენინგები გააუმჯობესებს თქვენს ხედვას და ​უნარებს, რათა მუშაობის პროცესში ეფექტურად გამოიყენოთ გარემოს დაცვის და ენერგოეფექტურობის მენეჯმენტის სისტემის ელემენტები.

Lloyd's-ის ტრენინგებით თქვენ უზრუნველყოფთ ეფექტურ და ორგანიზებულ მიდგომას შეიმუშაოთ და დანერგოთ შედეგიანი გარემოს დაცვის და ენერგოეფექტურობის მენეჯმენტის სისტემები და გაზარდოთ ორგანიზაციის საერთო სარგებელი.

თქვენ შეხვდებით Lloyd's-ის გამოცდილ ტრენერებს, ხოლო მიღებულ ცოდნას გამოიყენებთ მენეჯმენტის სისტემების შედეგიანობის გასაუმჯობესებლად. თქვენ შეძლებთ გაიუმჯობესოთ ცოდნა და უნარები, რათა დანერგოთ და აუდიტი ჩაუტაროთ გარემოს დაცვის და ენერგოეფექტურობის მენეჯმენტის სისტემებს.

აგრეთვე იხილეთ Lloyd's-ის ბიზნესის გაუმჯობესების ტრენინგები.

აირჩიეთ სასურველი ტრენინგი . . .

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.