top of page

ახალი ISO სახელმძღვანელო და უსაფრთხოების ნიშნები

წარმოიდგინეთ ისეთი სამყარო, სადაც არ არსებობს უსაფრთხოების ნიშნები. ასეთ სამყაროში ძალიან რთული იქნებოდა თავიდან აგვერიდებინა მოახლოებული საფრთხეები, წინასწარ გვქონოდა ინფორმაცია და შესაბამისად რთულ მდგომარეობაში აღმოვჩენილიყავით. უსაფრთხოების ნიშნები ძალზედ მნიშვნელოვანია საგზაო უსაფრთხოებისთვის, წარმოების სფეროში და ა.შ. მათ გარეშე ცხოვრება გაცილებით უფრო რთული იქნებოდა. ამავე დროს, აუცილებელია უსაფრთხოების ნიშნები ყველა ადამიანისთვის გასაგები იყოს, მიუხედავად მათი წარმოშობისა თუ სამეტყველო ენისა. საინტერესოა როგორ უნდა გაუმკლავდეს მსოფლიო აღნიშნულ გამოწვევას?

უსაფრთხოების ნიშნები საზღვაო კურორტებზე უსაფრთხოებისთვისაც ძალზედ მნიშვნელოვანია. იმისთვის, რომ ჩვენი საზღვაო არდადეგები დადებითი ემოციებით აღსავსე აღმოჩნდეს, აუცილებელია უსაფრთხოების მაღალი დონის უზრუნველყოფა. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია ზღვის სანაპიროზე არსებული უსაფრთხოების ნიშნები იყოს ყველასთვის გასაგები, განურჩევლად მშობლიური ენისა თუ სხვა კულტურული განსხვავებებისა. სწორედ ამ უკანასკნელზე მუშაობს სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაც, რომელსაც არსებობის ისტორიაში მრავალი მსგავსი სტანდარტი შეუმუშავებია. ერთ-ერთია ISO 20712-3:2020 - საზღვაო და სანაპიროს უსაფრთხოების ნიშნები, რომელიც განსაზღვრავს, თუ როგორი უნდა იყოს ეს ნიშნები, რა ფერის უნდა იყოს, როგორ უნდა გახდეს ყველასთვის გასაგები და ა.შ. აღნინშული სტანდარტი შემუშავებულია ISO 7010 სტანდარტის მიხედვით, რომელიც აზუსტებს უსაფრთხოების ნიშნების ვიზუალს და დიზაინს.გარდა საზღვაო უსაფრთხოებისა, უსაფრთხოების ნიშნები კიდევ უამრავ სხვა სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ, სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (ISO) შეიმუშავა ახალი ISO/TS 20559 სახელმძღვანელო, რომელიც იძლევა მითითებებს უსაფრთხოების ნიშნების დიზაინის, ფერებისა თუ გამოსახულებების შესახებ. აღნიშნული სახელმძღვანელოს დახმარებით შესაძლებელი გახდება გაცილებით უკეთესი და უფრო მარტივად აღსაქმელი უსაფრთხოების ნიშნების შემუშავება. ასევე, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ISO/TS 20559 სახელმძღვანელო ზუსტ შესაბამისობაში მოდის მრავალ სხვა დაკავშირებულ საერთაშორისო სტანდარტებთან. მათ შორისაა ISO 45001 სტანდარტიც.


აღნიშნული სახელმძღვანელო შემუშავებულია დარგის ექსპერტებით დაკომპლექტებული ISO/TC 145/SC 2 კომიტეტის მიერ, რომელსაც არსებობის ისტორიაში შემუშავებული აქვს 14 საერთაშორისო სტანდარტი, ხოლო ამჟამად 14 ახალ სტანდარტზე მუშაობს.

 

ISO Consulting - Professionals for Professionals

Comments


კატეგორიები

HACCP ქოუჩის პროექტი

შესანიშნავი შესაძლებლობა HORECA სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, რათა დანერგონ HACCP სისტემა საკუთარ ობიექტზე. პროექტის 80% დაფინანსებულია USDA-ს მიერ. 

ჩვენი მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია კონსენსუსის საფუძველზე და შემოღებულია გამოსაყენებლად  სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ.

ბიზნესის შედეგიანობის

გასაუმჯობესებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

ტრენინგები

როგორც ბრიტანული, ორ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ორგანიზაციის, Lloyd's-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ მომზადებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ტრენინგები და აღიარებულია IRCA (სერტიფიცირებული აუდიტორების საერთაშორისო რეგისტრი) მიერ.

ხარისხის მენეჯმენტის

სისტემები

ბიზნესის გაუმჯობესება

სურსათის უვნებლობა

შრომის ჰიგიენა და

უსაფრთხოება

გარემოს მენეჯმენტი და ენერგოეფექტურობა

ინფორმაციის უსაფრთხოება

bottom of page