top of page

განახლებული ISO 14155 სტანდარტი და მისი მნიშვნელობა სამედიცინო მოწყობილობებისთვის

მედიცინა არასდროს ყოფილა ისეთი განვითარებული, როგორიც ახლაა - დამარცხდა უამრავი, აქამდე უკურნებელი დაავადება, შემცირდა სიკვდილიანობა ბავშვებში, გაიზარდა ადამიანის სიცოცხლის საშუალო ხანგძლივობა და ა.შ. მაგალითად, 1800 წელს ადამიანის სიცოცხლის საშუალო ხანგძლივობა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 30 წელი იყო, მაშინ როდესაც ეს მაჩვენებელი 2019 წლისთვის შეადგენდა 72 წელს. თუმცა, მხოლოდ ადამიანური რესურსით ასეთი შთამბეჭდავი შედეგების მიღწევა შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა სამედიცინო მოწყობილობები და მათი გამართული მუშაობა. შესაბამისად, სამედიცინო მწოყობილობების დახვეწითა და მათი სანდოობის გარზდით, მედიცინა კიდევ უფრო განვითარდება. საინტერესოა რა ბერკეტები აქვს კაცობრიობას ამისთვის?

მედიცინა წლიდან წლამდე საოცრად ვითარდება, იქმნება ახალი მკურნალობის მეთოდები, ინოვაციური მეთოდებით ტარდება ოპერაციები, ასევე მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს კვლევები და სამომავლოდ უნდა ველოდოთ ადამიანთა სიცოცხლის საშუალო ხანგძლივობის კიდევ უფრო გაზრდას. ხოლო, იმისთვის, რომ მედიცინა კაცობრიობას კიდევ უფრო მაღალ დონეზე მოემსახუროს, საჭიროა გამართულად და ეფექტურად იმუშაონ სამედიცინო დანადგარებმა, რაზეც სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანია მუშაობს და ამ წლების განმავლობაში მედიცინის განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის. სწორდ ასეთი ტიპის საერთაშორისო სტანდარტებს მიეკუთვნება განახლებული ISO 14155 სტანდარტი, რომელიც უკეთ ერგება თანამედროვე მედიცინაში არსებულ გამოწვევებს, ეხმარება სამედიცინო მოწყობილობების მწარმოებლებს გააუმჯოვესონ მათი ნაწარმის შედეგიანობა, დიზაინი, ხარისხი და ა.შ.

აღნიშნული სტანდარტი შემუშავებულია დარგის ექსპერტებით დაკომპლექტებული ISO/TC 194 კომიტეტის მიერ, რომელსაც არსებობის ისტორიაში 31 საერთაშორისო სტანდარტი შემუშავებაში მიუძღვის წვლილი, ხოლო ამჟამად კომიტეტი 11 ახალ საერტაშორისო სტანდარზე მუშაობს.


 

ISO Consulting - Professionals for Professionals


Comments


კატეგორიები

HACCP ქოუჩის პროექტი

შესანიშნავი შესაძლებლობა HORECA სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, რათა დანერგონ HACCP სისტემა საკუთარ ობიექტზე. პროექტის 80% დაფინანსებულია USDA-ს მიერ. 

ჩვენი მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია კონსენსუსის საფუძველზე და შემოღებულია გამოსაყენებლად  სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ.

ბიზნესის შედეგიანობის

გასაუმჯობესებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

ტრენინგები

როგორც ბრიტანული, ორ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ორგანიზაციის, Lloyd's-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ მომზადებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ტრენინგები და აღიარებულია IRCA (სერტიფიცირებული აუდიტორების საერთაშორისო რეგისტრი) მიერ.

ხარისხის მენეჯმენტის

სისტემები

ბიზნესის გაუმჯობესება

სურსათის უვნებლობა

შრომის ჰიგიენა და

უსაფრთხოება

გარემოს მენეჯმენტი და ენერგოეფექტურობა

ინფორმაციის უსაფრთხოება

bottom of page