top of page

დანადგარების ტექნიკური მომსახურება საზოგადოებრივ კვების ობიექტში

ნებისმიერ საზოგადოებრივი კვების ობიექტს შესაძლოა დასჭირდეს სხვადასხვა დანიშნულების დანადგარი, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია კერძის მომზადება. შედეგიანი ტექნიკური მომსახურება კი საზოგადოებრივ კვების ობიექტებს საშუალებას აძლევს თავიდან აიცილოს მავნებლების არსებობა, სურსათის დაბინძურება და ა.შ. არასათანადო ტექნიკურმა მომსახურებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ინვენტარის გაუმართაობა, რაც, თავის მხრივ, სურსათის ფიზიკური დაბინძურების წყარო შეიძლება გახდეს. მოწყობილობის (მაგალითად, გამაცივებელი დანადგარი და ღუმელი) გაუმართაობამ, არასათანადო ტემპერატურამ, შესაძლოა სურსათი გახადოს მავნე. ასე რომ, აუცილებელია, მანქანა-დანადგარს, მოწყობილობას ჩაუტარდეს გეგმური პრევენციული ტექნიკური მომსახურება.

დანადგარების ტექნიკური მომსახურება

რა საჭიროებს ტექნიკურ მომსახურებას?

 • სურსათთან შეხებაში მყოფი ზედაპირები. მოწყობილობა შენარჩუნებული უნდა იყოს ისეთ მდგომარეობაში, რომ შესაძლებელი იყოს მათი შედეგიანი დასუფთავება და დეზინფექცია.

 • შეაკეთეთ ან შეცვალეთ ყველა ის მოწყობილობა ან ინვენტარი, რომელიც დაზიანებულია ან აქვს არასათანადოდ დამაგრებული ნაწილები. ჭუჭყი და სურსათისმიერი დაავადების გამომწვევი ბაქტერიები შესაძლოა დაგროვდეს დაზიანებული მოწყობილობა/ინვენტარში. ასევე, შესაძლებელია მოწყობილობის არასათანადოდ დამაგრებული ნაწილების სურსათში მოხვედრა.

 • ნუ გამოიყენებთ გაბზარულ ან გატეხილ ჭურჭელს. ჭუჭყის და სურსათისმიერი დაავადების გამომწვევი ბაქტერიები გროვდება ბზარებსა და ანატეხებში.

 • გამოცვალეთ დაკაწრული, გაცვეთილი საჭრელი დაფები. ჭუჭყის და სურსათისმიერი დაავადების გამომწვევი ბაქტერიები გროვდება ისეთ ზედაპირებზე, რომლებიც არ არის გლუვი.

 • გატეხილი და დაზიანებული ნათურები, მილები და სხვა მასალები უნდა შეიცვალოს დროულად.

 • გარკვეული მოწყობილობა შესაძლოა საჭიროებდეს რეგულარულ ტექნიკურ მომსახურებას, მაგალითად: ღუმელი, ცხლად შესანახი მოწყობილობა, მაცივრები, საყინულე, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა, სავენტილაციო სისტემა და სხვ.

 • რეგულარულად შეამოწმეთ სავენტილაციო არხებისა და ფილტრების გამართული მუშაობა, იმისთვის, რომ შეინარჩუნოთ ისინი სუფთა მდგომარეობაში მტვრისა და ცხიმის ნადების გარეშე.

 • რეგულარულად შეამოწმეთ კარის დახურვის ხარისხი მაცივრებსა და ღუმელებში.

როგორ უნდა მოიქცეთ ტექნიკური გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში?

 • თუ ფიქრობთ, რომ რომელიმე ინვენტარი არ მუშაობს გამართულად, დაუყოვნებლივ შეამოწმეთ ის. ნუ დაელოდების მის სრულ გაჩერებას. შეამოწმეთ, რამდენად სწორად იყენებს პერსონალი მოწყობილობას.

 • გადაამოწმეთ მწარმოებლის ინსტრუქციები დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებით.

 • დაუკავშირდით მოწყობილობის მწარმოებელს ან ტექნიკურ მომსახურებაზე პასუხისმგებელ კონტრაქტორს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

 • ხარვეზის გამოსწორებამდე გამოიყენეთ ალტერნატიული მოწყობილობა.

 • მოაგვარეთ პრობლემები რაც შეიძლება სწრაფად, სანამ ისინი გავლენას მოახდენს სურსათის უვნებლობაზე.

ცოდნის გაღრმავება სურათის უვნებლობის მიმართულებით


გარდა ზემოთჩამოთვლილი რეკომენდაციებისა, არსებობს სხვა მრავალი პრინციპი, რომელთა ზედმიწევნით დაცვა აუცილებელია უვნებელი სურსათის მოსამზადებლად. ჩვენს პროფესიონალთა გუნდს სხვადასხვა ტრენინგის დახმარებით შეუძლია გაგიწიოთ მომსახურება ამ მიმართულებით. გაეცანით ჩვენს ტრენინგებს სურსათის უვნებლობის მიმართულებით და აიმაღლეთ ცოდნა ამ მიმართულებით.

 

ISO Consulting - Professionals for Professionals

Comments


კატეგორიები

HACCP ქოუჩის პროექტი

შესანიშნავი შესაძლებლობა HORECA სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, რათა დანერგონ HACCP სისტემა საკუთარ ობიექტზე. პროექტის 80% დაფინანსებულია USDA-ს მიერ. 

ჩვენი მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია კონსენსუსის საფუძველზე და შემოღებულია გამოსაყენებლად  სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ.

ბიზნესის შედეგიანობის

გასაუმჯობესებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

ტრენინგები

როგორც ბრიტანული, ორ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ორგანიზაციის, Lloyd's-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ მომზადებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ტრენინგები და აღიარებულია IRCA (სერტიფიცირებული აუდიტორების საერთაშორისო რეგისტრი) მიერ.

ხარისხის მენეჯმენტის

სისტემები

ბიზნესის გაუმჯობესება

სურსათის უვნებლობა

შრომის ჰიგიენა და

უსაფრთხოება

გარემოს მენეჯმენტი და ენერგოეფექტურობა

ინფორმაციის უსაფრთხოება

bottom of page