როგორ უწყობს ხელს სტანდარტები უკეთესი ცხოვრების პირობების ჩამოყალიბებას

დღეს მსოფლიოში უამრავი გამოწვევაა. მათ შორის განსაკუთრებით მწვავეა სიღარიბე, დაბალი ხელფასები, ცხოვრების დაბალი დონე და სხვა. უახლესი მონაცემებით, 783 მილიონი ადამიანის საშუალო დღიური შემოსავალი 1.90 დოლარზე ნაკლებია. ასევე მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის ფაქტიც, რომ 2000 წელთან შედარებით მსოფლიოში სიღარიბის დონე მნიშვნელოვნადაა შემცირებული, თუმცა ის ფაქტი, რომ თითქმის 800 მილიონი ადამიანი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთაა, საგანგაშოა.

მსოფლიო ბანკისა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WTO) კვლევებზე დაყრდნობით, ვაჭრობას შეუძლია დიდი როლი ითამაშოს სიღარიბის დამარცხებაში. არსებობს მრავალი ქვეყნის მაგალითი, რომლებმაც შეძლეს გასულიყვნენ მსოფლიო ბაზარზე და მიაღწიეს სწრაფ განვითარებას. მაგალითად ისეთი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, როგორებიცაა: პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი.

მიუხედავად ამისა, არსებობს ისეთი ფაქტორები, რომლებიც სიღარიბის დამარცხებას მნიშვნელოვნად უშლიან ხელს. მათ შორისაა: სავაჭრო ბარიერები, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური არასტაბილურობა, ჩრდილოვანი ეკონომიკა, გენდერული დისბალანსი, არასამართლიანი სამუშაო პირობები და სხვა. ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა ტექნიკური რეგულაციების განსხვავებულობა სხადასხვა ქვეყანაში. აფრიკის სტანდარტიზაციის ორგანიზაციის (ARSO) დირექტორის ევა გაძიკვას (Eve Christine Gadzikwa) განცხადებით, სწორედ ეს უკანასკნელია აფრიკული სახელმწიფოების სიღარიბის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. მიუხედავად აფრიკის კონტინენტალური თავასუფალი ვაჭრობის შეთანხმებისა (AFCFTA) , რომელსაც 24 ქვეყანა შეუერთდა, პრობლემა მაინც სერიოზულია.

*სავაჭრო ბარიერები აფრიკაში ხელს უშლიან ვაჭრობის განვითარებას ადგილობრივ ქვეყნებს შორის

რა სარგებელს სთავაზობს მსოფლიოს საერთაშორისო სტანდარტები?

საერთაშორისო სტანდარტები ხელს უწყობენ ქვეყნებს შორის ჰარმონიზაციას უამრავ სფეროში, მათ შორისაა ტექნიკური რეგულაციები თუ ვაჭრობა, რომლებიც, თავის მხრივ, უზრონველყოფენ ეკონომიკურ სიძლიერესა და განვითარებას. სტანდარტები საშუალებას აძლევს ქვეყნებს იმოქმედონ ერთობლივად და არა ცალ-ცალკე. ასევე, საერთაშორისო სტანდარტების დახმარებით, კომპანიებს, განურჩევლად საქმიანობის სფეროსა ან ზომისა, შეუძლიათ იმოქმედონ გაცილებით ეფექტურად და გახდნენ უფრო კონკურენტუნარიანები, გაიტანონ საკუთარი პროდუქტი თუ მომსახურება პერსპექტიულ ბაზრებზე და გაზარდონ მოგება. სწორედ სტანდარტების დახმარებით ხდება უკეთესი საცხოვრებელი, სამუშაო თუ ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ISO Consulting - Professionals for Professionals


თვალი გვადევნეთ Facebook, რათა შეიტყოთ მეტი !

ბოლო სიახლეები
არქივი
ტეგები
  • Facebook Basic Square
თვალი ადევნეთ ...

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

თორნიკე ერისთავის ქ. #6,  0101, თბილისი, საქართველო

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.