top of page

სტანდარტიზაციის საერთაშორისო დღე

მსოფლიოში ყოველწამიერად უამრავი პროცესი მიმდინარეობს, მოსახლეობის რაოდენობა 7.7 მილიარდ ადამიანს აჭარბებს, 200-ზე მეტ ქვეყაში ოპერირებს მილიონობით ორგანიზაცია მომსახურებისა თუ წარმოების სფეროში. ამავე დროს, კაცობრიობა დიდი გამოწვევების წინაშე დგას, როგორიცაა: გლობალური დათბობა, კლიმატის ცვლილებები, მოსახლეობის ზრდის ბუმი, გაუდაობნოების პროცესი, სიღარიბე, წყლის, ჰაერისა თუ ნიადაგის დაბიძნურება და ა.შ. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ყველაფერი ერთიანობაში ქმნის ერთ დიდ ქაოსს და ცივილიზაცია, რომელიც ცდილობს განვითარდეს ამ ქაოსში, ვერ გადარჩება, ხოლო მისი გარჯა ამაო იქნება. თუმცა კაცობრიობას აქვს მრავალი ძვირფასი გასაღები, რომლებითაც შესაძლებელია მრავალი დახშული კარის გაღება. ერთ-ერთი ასეთი ძვირფასი გასაღები კი საერთაშორისო სტანდარტებია, რომელსაც შეუძლია გაგვიხსნას კარი უკეთეს, უფრო განვითარებულ და ჰარმონიულ სამყაროსკენ.


როგორც უკვე ავღნიშნეთ, საერთაშორისო სტანდარტებს მსოფლიოს განვითარებაში უდიდესი როლი აქვს. ასევე, ისინი მნიშვნელოვნად ეხმარებიან მსოფლიოს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებაში. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ მრავალ სხვა ორგანიზაციასთან ერთად თანამშრომლობით 2015 წლის სექტემბერში წარადგინა სამოქმედო გეგმა - მდგრადი განვითარების 17 მიზანი და 169 ამოცანა, რომლებიც მიზანად ისახავენ კავობრიობის წინაშე არსებული გამოწვევების 2030 წლისთვის დამარცხებას.


*სურათზე: გაეროს მდგრადი განვითარების 17 მთავარი მიზანი (ფოტო: გაერო საქართველოში)


გარდა ამისა, სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია უყურადღებოდ არც განვითარებად ქვეყნებს ტოვებს და ეხმარება მათ განვითარების გზაზე. მეტიც, ორგანიზაციას შემუშავებული აქვს მრავალი სტანდარტი, რომელიც უშუალოდ ეხმიანება იმ პრობლემებს, რომლებიც აწუხებთ განვითარებათ ქვეყნებში მაცხოვრებლებს. მეტიც, ISO-ს შემადგენლობაში შედის საერთაშორისო ექსპერტებით დაკომპლექტებული კომიტეტი (DEVCO), რომლის მიზანია განვითარებადი ქვეყნების მხარდაჭერა პროგრესის გზაზე. DEVCO - ს 4 მთავარი მიზანი აქვს:


  • განსაზღვროს განვითარებადი ქვეყნების საჭიროებები და მოთხოვნები სტანდარტიზაციის სფეროში.

  • განვითარებად ქვეყნებს მისცეს რეკომენდანციები, თუ როგორ უნდა მივიდნენ შესაბამისობაში სტანდარტიზაციის სფეროში მსოფლიოში დადგენილ მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან.

  • მისცეს რეკომენდაციები ISO საბჭოს განვითარებადი ქვეყნებისათვის ISO სამოქმედო გეგმის შესახებ და თვალყურს ადევნებს მის განხორციელებას.

  • უზრუნველყოს სტანდარტიზაციისა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობის ყველა ასპექტის განხილვის ფორუმი და განვითარებულ და განვითარებადი ქვეყნების გამოცდილების გაცვლა.


ამასთან ერთად, არსებობის განმავლობაში ISO-ს მიერ შემუშავებული 24 ათასზე მეტი საერთაშორისო სტანდარტი, რომლებიც მსოფლიოს ჰარმონიულ განვითარებაში უდიდეს როლს ასრულებს და რაც დრო გავა კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას მიაღწევს.


სწორედ ამიტომ, ყოველი წლის 14 ოქტომბერს აღინიშნება სტანდარტიზაციის საერთაშორისო დღე, რომლის მიზანია საერთაშორისო სტანდარტების მნიშვნელობის წარმოჩენა და ამ კუთხით საზოგადოების ფართო მასებში ცნობიერების ამაღლება.


*ვიდეოში: ISO-ს პრეზიდენტის მესიჯი 2021 წლის სტანდარტიზაციის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. 

ISO Consulting - Professionals for Professionals29 views

Comments


კატეგორიები

HACCP ქოუჩის პროექტი

შესანიშნავი შესაძლებლობა HORECA სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, რათა დანერგონ HACCP სისტემა საკუთარ ობიექტზე. პროექტის 80% დაფინანსებულია USDA-ს მიერ. 

ჩვენი მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია კონსენსუსის საფუძველზე და შემოღებულია გამოსაყენებლად  სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ.

ბიზნესის შედეგიანობის

გასაუმჯობესებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

ტრენინგები

როგორც ბრიტანული, ორ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ორგანიზაციის, Lloyd's-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ მომზადებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ტრენინგები და აღიარებულია IRCA (სერტიფიცირებული აუდიტორების საერთაშორისო რეგისტრი) მიერ.

ხარისხის მენეჯმენტის

სისტემები

ბიზნესის გაუმჯობესება

სურსათის უვნებლობა

შრომის ჰიგიენა და

უსაფრთხოება

გარემოს მენეჯმენტი და ენერგოეფექტურობა

ინფორმაციის უსაფრთხოება

bottom of page