top of page

ხელახალი გაცხელება

ხელახალი გაცხელება გულისხმობს არა კერძის გათბობას, არამედ მის ხელახალ თერმულ დამუშავებას. ამისთვის კი აუცილებელია გავითვალისწინოთ კერძის ხელახალ გაცხელებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები, რათა თავიდან ავირიდოთ სურსათისმიერი დაავადებების გამომწვევი მიკროორგანიზმების გამრავლება. ამასთანავე, სურსათისმიერი დაავადებები მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებულია: მრავალი ადამიანი ავადდება სურსათისმიერი დაავადებებით, რისი მთავარი გამომწევევი მიზეზიც სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკებისა და ნორმების დარღვევაა. მათ შორის ერთ-ერთი შეიძლება ხელახალი გაცხელების სანიმუშო პრაქტიკის უგულვებელყოფა აღმოჩნდეს.

საინტერესოა, რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ ამ მხრივ?

ხელახალი გაცხელება

რა რეკომენდაციები უნდა დავიცვათ კერძის ხელახალი გაცხელების დროს?


როგორც უკვე ავღნიშნეთ, კერძის ხელახალი გაცხელება ნიშანავს არა მის გათბობას, არამედ ხელახლა თერმულად დამუშავებას. ხელახალი თერმული დამუშავება კი საჭიროა იმისთვის, რომ კერძში არსებული მავნე მიკრობები განადგურდნენ. ამისთვის აუცილებელია შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინება:

  • დარწმუნდით, რომ იყენებთ ისეთ მოწყობილობას, რომელსაც შეუძლია კერძის სათანადო ტემპერატურამდე გაცხელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მავნე ბაქტერიები ვერ გაუნებელყოფდებიან.

  • ხელახალი გაცხელების წინ გაახურეთ შესაბამისი მოწყობილობა, რათა კერძი რაც შეიძლება მალე გაცხელდეს.

  • ცალკეული პროდუქტებისთვის დაადგინეთ გაცხელების ინდივიდუალური პარამეტრები (დრო/ტემპერატურა) რეკომენდირებული ზღვარია, რომ კერძის გულში ტემპერატურამ მიაღწიოს არანაკლებ 75°C, სხვა ტემპერატურული რეჟიმის შემთხვევაში აუცილებელია გაითვალისწინოთ აღნიშნულ ტემპერატურაზე კერძის დაყოვნების დრო.

  • თუ კერძს ხელახლა აცხელებთ მიკროტალღურ ღუმელში, გაითვალისწინეთ მწარმოებლის ინსტრუქციები, მათ შორის, კერძის დაყოვნებასთან (standing) და მორევასთან დაკავშირებით.

  • გაეცით ხელახლა გაცხელებული კერძი დაუყოვნებლივ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ის განკუთვნილია ცხლად დაყოვნებისთვის.

ცოდნის გაღრმავება სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკების მიმართულებით


გარდა ზემოთჩამოთვლილი რეკომენდაციებისა, არსებობს სხვა მრავალი პრინციპი, რომელთა ზედმიწევნით დაცვა აუცილელია უვნებელი სურსათის მოსამზადებლად. ჩვენს პროფესიონალთა გუნდს სხვადასხვა ტრენინგის დახმარებით შეუძლია გაგიწიოთ მომსახურება ამ მიმართულებით. გაეცანით ჩვენს ტრენინგებს სურსათის უვნებლობის მიმართულებით.


 

ISO Consulting - Professionals for Professionals

უახლესი ინფორმაცია

კატეგორიები

HACCP ქოუჩის პროექტი

შესანიშნავი შესაძლებლობა HORECA სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, რათა დანერგონ HACCP სისტემა საკუთარ ობიექტზე. პროექტის 80% დაფინანსებულია USDA-ს მიერ. 

ჩვენი მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია კონსენსუსის საფუძველზე და შემოღებულია გამოსაყენებლად  სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ.

ბიზნესის შედეგიანობის

გასაუმჯობესებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

ტრენინგები

როგორც ბრიტანული, ორ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ორგანიზაციის, Lloyd's-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ მომზადებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ტრენინგები და აღიარებულია IRCA (სერტიფიცირებული აუდიტორების საერთაშორისო რეგისტრი) მიერ.

ხარისხის მენეჯმენტის

სისტემები

ბიზნესის გაუმჯობესება

სურსათის უვნებლობა

შრომის ჰიგიენა და

უსაფრთხოება

გარემოს მენეჯმენტი და ენერგოეფექტურობა

ინფორმაციის უსაფრთხოება

bottom of page