ისო 9001:2015 - ახალი ვერსია გამოქვეყნებულია
META DATA DATA დღეს, 2015 წლის 23 სექტემბერს "სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ" ოფიციალურად გამოაქვეყნა ისო 9001:2015 საერთაშორისო სტანდარტის ახალი ვერსია, რაც ნიშნავს, რომ ისო 9001 საერთაშორისო სტანდარტის დიდი ხნის ნანატრი გადასინჯული ვარიანტი მივიდა დასკვნით ეტაპამდე და ისო 9001:2015 გადასინჯული სტანდარტი ხელმისაწვდომი იქნება სტანდარტიზაციის ეროვნულ ორგანოებში. საქართველოში სტანდარტის შესაძენად მიმართეთ „საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის სააგენტოს“ www.geostm.ge

StartFragment

EndFragment

ახლა, როდესაც ცნობილია ისო 9001:2015 სტანდარტის განახლებული მოთხოვნები, ორგანიზაციებს შეუძლიათ დასახონ სამიზნეები, რათა დაიწყონ ახალ სტანდარტზე გადასვლა.

სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად განახლებულ სისტემაზე.ისო 9001:2015 იფიკატის ვადის ამოწურვის დროს აუცილებლად უნდა გადავიდნენ იფიკატის ვადის ამოწურვამდე შეინარჩუნონ სისტემა სტანდარტის 2008 წლის ვერსიის შესაბამისად, ხოლო სერტიფიკატს ჯერ კიდევ აქვს მოქმედების ვადა, შეუძლიათ სერტაქვე გაცნობებთ, რომ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც უკვე სერთიფიცირებულნი არიან ისო 9001:2008 სტანდარტის შესაბამისად და რომელთა სერტ
რა შეიცვალა?


განახლებული სისტემა არის ბიზნესის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული, ნაკლებად ბიუროკრატიული დოკუმენტაციის მოთხოვნის მხრივ და უფრო მეტად სისტემის შედეგიანობასა და გაუმჯობესებაზე მიმართული. აგრეთვე მოთხოვნები ფოკუსირდება რისკებზე დაფუძნებულ ხედვაზე და პრიორიტეტს ანიჭებს ანალიტიკურ სამუშაოებს ორგანიზაციის კონტექსტის განსაზღვრის მიზნით, რაც გაძლევთ კონკურენტუნარიანობის უპირატესობას.რა მომსახურება შეგიძლიათ მიიღოთ ახალ სისტემაზე გადასასვლელად?


განახლებული სტანდარტების შესაბამისად ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა სახის მომსახურებას, როგორც ტრენინგებსა და საკონსულტაციო სამუშაოებს, აგრეთვე აუდიტორულ შეფასებას (Gap Analysis).


ISO Consulting-ს, როგორც ბრიტანული მულტიდისციპლინარული ორგანიზაციის Lloyd’s-ის კონტრაქტორს, უკვე მომზადებული გვაქვს Lloyd’s-ის ლონდონის აკადემიის სატრენინგო თემატური პაკეტები, რომლებიც შემუშავებულია სპეციალურად ბიზნესის შედეგიანობის გასაუმჯობესებლად და ბიზნესისთვის ზიანის მიყენების რისკების შესამცირებლად. ეს ტრენინგებია:

ტრენინგები ორგანიზებული იქნება როგორც საჯაროდ, აგრეთვე ადგილზე, თქვენს ორგანიზაციებში.

განახლებული ტრენინგების მიზანია უზრუნველყოს ორგანიზაციების შეუფერხებელი გადასვლა სტანდარტის ახალ მოთხოვნებზე.


ISO Consulting პერიოდულად მოგაწვდით იმ სიახლეებს და განახლებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც უკავშირდება განახლებული სტანდარტების თემატურ საკითხებს.


თვალი ადევნეთ ჩვენს სიახლეებს, რათა გაიგოთ პირველებისგან.EndFragmentEndFragment

EndFragment

EndFragment

თვალი გვადევნეთ Facebook, რათა შეიტყოთ მეტი !

ბოლო სიახლეები
არქივი
ტეგები
  • Facebook Basic Square
თვალი ადევნეთ ...

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

თორნიკე ერისთავის ქ. #6,  0101, თბილისი, საქართველო

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.