top of page

ISO 22000 შეფასების პირველი ეტაპი თხილის გადამამუშავებელ საწარმოებში

2016 წლის 10-12 აგვისტოს თხილის გულის გადამამუშავებელ საწარმოებში ISO 22000:2005 სტანდარტთან შესაბამისობის აუდიტორული შეფასება ჩატარდა.


პროექტი ხორციელდება "ISO Consulting"-ის მიერ ტექნიკური დახმარების სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც გაფორმებულია "სსიპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსა" და USAID-ის "საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტს" (REAP) შორის.ეს გახლდათ აუდიტორული შეფასების 1-ლი ეტაპი, რომელიც განხორციელდა ბრიტანული საერთაშორისო ორგანიზაცია Lloyd's-ის მიერ.


აუდიტი მოიცავდა სურსათის უვნებლობის იმ კრიტიკული ელემენტების შეფასებას, რომლებიც მნიშვნელოვანია ისო 22000 სტანდარტთან შესაბამისობის დასადასტურებლად სერტიფიკაციის 1-ლი ეტაპისთვის. შეფასდა სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემის სტრუქტურა, სურსათის უვნებლობის პოლიტიკა და მიზნები, HACCP გეგმა და კონტროლის ღონისძიებები, წინასწარი მოსამზადებელი პროგრამები და სხვა მნიშვნელოვანი ელემენტები.


__________________________________________________________


გთავაზობთ Lloyd's-ის აუდიტორის კომენტარებს საწარმოების ვიზიტის შემდეგ:


"კომპანია "GEODEMO" შთამბეჭდავი საწარმოა, ძალიან დიდი შრომაა დახარჯული. იშვიათია ნახო ასეთი კარგი დიზაინის თხილის გულის გადამამუშავებელი საწარმო. მჯერა, ორგანიზაცია შეძლებს დააკმაყოფილოს დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნები და მიაწოდოს ხარისხიანი და უვნებელი სურსათი მსოფლიოს მასშტაბით".


"კომპანია "NUTINVEST"-ში იგრძნობა ხელმძღვანელობის განსაკუთრებული დამოკიდებულება პროდუქციის ხარისხისა და უვნებლობის მიმართ. თუმცა არის გარკვეული საკითხები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული საბოლოო სასერტიფიკაციო აუდიტამდე."

__________________________________________________________აუდიტის მე-2 ეტაპი დაიგეგმა სექტემბრის ბოლოს, როდესაც კომპანიებს მოეთხოვებათ სტანდარტთან სრული შესაბამისობა. კომპანია "GEODEMO" და "NUTINVEST" თხილის გულის გადამამუშავებელი საწარმოები და მსხვილი ექსპორტიორები არიან ევროპის ქვეყნებში. ISO-ს სტანდარტთან შესაბამისობით, ისინი კიდევ უფრო განავითარებენ წარმოებას და ბიზნესს, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას.


ISO Consulting მადლობას უხდის საწარმოს მენეჯმენტს შედეგიანი თანამშრომლობისთვის, აგრეთვე "სსიპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსა" და "საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტს" (USAID/REAP) პროექტის განხორციელების ხელშეწყობისთვის.


ჩვენ მზად ვართ დავეხმაროთ ქართულ ბიზნესს ევროპის, ამერიკის და აზიის წამყვანი ქვეყნების ბაზრებზე შესაღწევად და ადგილის დასამკვიდრებლად.
ISO Consulting - ადმინისტრაცია.
კატეგორიები

HACCP ქოუჩის პროექტი

შესანიშნავი შესაძლებლობა HORECA სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, რათა დანერგონ HACCP სისტემა საკუთარ ობიექტზე. პროექტის 80% დაფინანსებულია USDA-ს მიერ. 

ჩვენი მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია კონსენსუსის საფუძველზე და შემოღებულია გამოსაყენებლად  სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ.

ბიზნესის შედეგიანობის

გასაუმჯობესებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

ტრენინგები

როგორც ბრიტანული, ორ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ორგანიზაციის, Lloyd's-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ მომზადებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ტრენინგები და აღიარებულია IRCA (სერტიფიცირებული აუდიტორების საერთაშორისო რეგისტრი) მიერ.

ხარისხის მენეჯმენტის

სისტემები

ბიზნესის გაუმჯობესება

სურსათის უვნებლობა

შრომის ჰიგიენა და

უსაფრთხოება

გარემოს მენეჯმენტი და ენერგოეფექტურობა

ინფორმაციის უსაფრთხოება

bottom of page