top of page

"HACCP ქოუჩის პროგრამა" გრძელდება

უკვე 4 თვეა კომპანია "ISO Consulting" წარმატებით ახორციელებს "HACCP ქოუჩის პროგრამას" HoReCa სექტორისთვის.


პროგრამა სრულად დაფინანსებულია "აშშ სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის" (USDA) მიერ და ახორციელებს საერთაშორისო ორგანიზაცია "Land’ O Lakes Venture 37“-ის პროექტი "ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში" (SQIL) საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან ერთად.

პროგრამის ფარგლებში უკვე მომზადდა 31 რესტორნის/კაფე ბარის 60 თანამშრომელი, სულ - 6 ჯგუფი. მათ შეძლეს თავიანთ სამზარეულოებში დაენერგათ HACCP სისტემა და მომზადებულიყვნენ "სურსათის ეროვნული სააგენტოს" (სეს) ინსპექტირებისთვის.ნათია ზაზაშვილი - პროგრამის მონაწილე, კომპანია ,,VD Capital"-ის სურსათის უვნებლობის მეჯერი:

"მინდა მადლობა გადავუხადო "SQIL-ის პროექტს"-ს, რათა საშუალება მოგვეცა "HACCP ქოუჩის პროგრამაში" მიგვეღო მონაწილეობა. ჩვენი კომპანიის 4 ორგანიზაცია - სამიკიტნო-მაჭახელა, რესტორანი ჯგუფი, თაღლაურა და ხინკლის ფაბრიკა - იყო ჩართული "HACCP ქოუჩის პროგრამაში". თამამად შემიძლია ვთქვა , რომ ამ პროგრამისა და "ISO Consulting"-ის პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით წარმატებით დაინერგა HACCP-ის სისტემა ჩვენს ორგანიზაციებში, უფრო მეტიც, გადავამზადეთ წამყვანი მზარეულები, რომლებიც სრულად იყვნენ ჩართული HACCP სისტემის შემუშავების პროცესში. ეს მიდგომა დაგვეხმარა შედეგიანად დაგვეყვანა საჭირო ინფორმაცია შესაბამის თანამშრომლამდე და დაგვენერგა შედეგიანი HACCP სისტემა. უკვე განხორციელდა "სურსათის უვნებლობის სამსახურის" (სეს) მიერ ჩვენი 2 ობიექტის - თაღლაურას და სამიკიტნო-მაჭახელას - ინსპექტირება და ორივე ობიექტს მიენიჭა აღიარება".

 

Jeton Starova - SQIL project’s Chief of Party:

“In meeting the project objective to improve the competitiveness of Georgian dairy and beef industries through farm-to-fork improved food safety and quality, the SQIL Project established a very fruitful and long-term collaboration with "ISO Consulting". The strive of the Georgian HoReCa sector to adopt HACCP Food Safety assurance principles, is uniquely supported with the "ISO Consulting" developed "HACCP Coach Program". The program offers practical training and coaching tools for HoReCa Food Business Operators, aiming to adopt, implement and continuously develop their individual HACCP programs. Continuous development of food safety assurance systems using internationally recognized principles, will bring confidence in the quality of the Georgian HoReCa services from both domestic and international consumers. These efforts in terms, also incentivize the current and future domestic suppliers of the HoReCa sector, among which, Georgian dairy and beef food business operators, to keep up and develop their food safety assurance systems.”

 

ქეთევან წულაია, პროგრამის წამყვანი და BRSGS პროფესიონალი:

"HACCP ქოუჩის პროგრამა წარმოადგენს სწავლების და კონსულტაციების ერთობლიობას სპეციალურად HoReCa სექტრისთვის. პროგრამის თითოული მოდული შედგება HACCP-ის შესაბამისი ელემენტებისაგან, მონაწილეებს საშუალება აქვთ იმუშაონ ჯგუფებად, შასრულონ სავარჯიშოები, მიიღონ რჩევები, ხოლო მოდულის ბოლოს დელეგატებს მიეცემათ დავალება, რომელიც უნდა მოამზადონ პროგრამის მომდევნო მოდულის დაწყებამდე. დავალებების შესასრულებლად ჩვენ მოვამზადეთ ინსტრუქციები, ფორმები და ჩეკლისტები იმ თემების შესახებ, რომლებსაც მოიცავს ეს მოდული. პროგრამის ყველა მონაწილეს საშუალება აქვს ისწავლოს და იმავდროულად დანერგოს HACCP სისტემა სამზარეულოში".

 

ივანე დიდბერიძე, "ISO Consulting"-ის აღმასრულებელი მენეჯერი და "HACCP ქოუჩის პროგრამის" ავტორი:

"ეს პროგრამა შევიმუშავეთ სპეციალურად HoReCa სექტორის მხარდასაჭერად, რათა მათ დანერგონ და გამოიყენონ HACCP სისტემა, რომელიც სავალდებულოა 2021 წლის 1-ლი ივნისიდან. წლების წინ, როდესაც HACCP სისტემა სავალდებულო გახდა სხვადასხვა ბიზნეს-სექტორისთვის, მათთვის სისტემის დანერგვის მთავარ პრობლემას ინფორმაციის არარსებობა წარმოადგენდა. დღეს უკვე ნებისმიერ ბიზნესოპერატორს შესაძლებლობა აქვს მიიღოს სათანადო ინფორმაცია, შეიძინოს ცოდნა და აწარმოოს ბიზნესი შედეგიანად და ეფექტურად. მიხარია, რომ ჩვენს მიერ შექმნილი "HACCP ქოუჩის პროგრამა" შედეგიანია და უკვე რამდენიმე ორგანიზაციამ წარმატებით გაიარა "სურსათის ეროვნული სააგენტოს" (სეს) ინსპექტირება. პროგრამას აქვს მრავალი პოზიტიური მხარე, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ ამ პროგრამის მიღება თანაბრად შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერ ადგილას, მაღალმთიან რაიონებშიც კი, სადაც მომხმარებელს კომპიუტერის და ინტერნეტის წვდომის შესაძლელობა აქვს".


"ISO Consulting" მადლობას უხდის პროგრამის მონაწილეებს და "Land’ O Lakes Venture 37“-ის პროექტის "ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში" (SQIL) გუნდს შედეგიანი თანამშრომლობისთვის.


პროგრამის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ შემდეგ ბმულს.

 

For 4 months now, ISO Consulting in the framework of the Safety and Quality Investment in Livestock (SQIL) Project, has been successfully implementing the HACCP Coach Program for the HoReCa sector.


The Safety and Quality Investment in Livestock (SQIL) Project is funded by the US Department of Agriculture (USDA) and implemented by the Land O’Lakes Venture 37 project together with the Georgian Farmers' Association.


60 employees of 31 restaurants / cafes have already been trained within the program, in total - 6 groups. They were able to implement the HACCP system in their facility and to prepare for the National Food Agency inspection.

 

Ivane Didberidze, author of the program: "We have developed this program specifically to support the HoReCa sector, so that they can effectively implement and use the HACCP system, which is mandatory from June 1, 2021. Years ago, when the HACCP system became mandatory for cattle slaughterhouses, the main problem during implementation process for them was the lack of information. Today, there are many ways for any food business operator to get the relevant information, acquire knowledge and run a business effectively. I would like to emphasize, that SQIL project has widen this opportunity for HoReCa sector and it is relay very appreciable activity."

 

Ketevan Tsulaia, Trainer: “The HACCP Coach Program is a combination of training and consulting designed specifically for the HoReCa sector. Each module of the program consists of the corresponding elements of the HACCP system. Participants have the opportunity to work in groups, perform exercises, receive tips, and at the end of the module delegates will be given some homework, the performance of which will also be checked by consultants. Homework includes documented instructions, programs, forms, or checklists on the topics covered in each module. As a result, the food business operator retains the trained personnel and the implemented HACCP system."

 

Natia Zazashvili - Food Safety Manager of VD Capital: „I would like to thank the training organizers Land o`lakes Venture37 and training provider ISO Consulting for allowing us to participate in the HACCP coaching program. Four organizations of our company "VD Capital" (Samikitno-Machkhela, Restaurant Group, Taglaura and Khinkali Factory) were involved in the "HACCP Coach Program“. I can confidently say that with the technical assistance of this program and the team of ISO Consulting professionals, the HACCP system has been successfully implemented in our organizations. After the implementation, the NFA conducts state control in our 2 facilities (Taglaura and Samikitno - Machakhela) and the organization was awarded by recognition certificate.

 

Jeton Starova - SQIL project’s Chief of Party: “In meeting the project objective to improve the competitiveness of Georgian dairy and beef industries through farm-to-fork improved food safety and quality, the SQIL Project established a very fruitful and long-term collaboration with ISO Consulting. The strive of the Georgian HoReCa sector to adopt HACCP Food Safety assurance principles, is uniquely supported with the ISO Consulting developed HACCP Coach Program. The program offers practical training and coaching tools for HoReCa Food Business Operators, aiming to adopt, implement and continuously develop their individual HACCP programs. Continuous development of food safety assurance systems using internationally recognized principles, will bring confidence in the quality of the Georgian HoReCa services from both domestic and international consumers. These efforts in terms, also incentivize the current and future domestic suppliers of the HoReCa sector, among which, Georgian dairy and beef food business operators, to keep up and develop their food safety assurance systems.”


ISO Consulting would like to thank the program participants and the Land 'O Lakes Venture 37 project’s – Safety and Quality Investment in Livestock (SQIL) team for their fruitful cooperation.”


For additional information click the link.

 

"ISO Consulting" - Professionals for professionals

247 views

Comments


კატეგორიები

HACCP ქოუჩის პროექტი

შესანიშნავი შესაძლებლობა HORECA სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, რათა დანერგონ HACCP სისტემა საკუთარ ობიექტზე. პროექტის 80% დაფინანსებულია USDA-ს მიერ. 

ჩვენი მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია კონსენსუსის საფუძველზე და შემოღებულია გამოსაყენებლად  სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ.

ბიზნესის შედეგიანობის

გასაუმჯობესებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

ტრენინგები

როგორც ბრიტანული, ორ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ორგანიზაციის, Lloyd's-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ მომზადებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ტრენინგები და აღიარებულია IRCA (სერტიფიცირებული აუდიტორების საერთაშორისო რეგისტრი) მიერ.

ხარისხის მენეჯმენტის

სისტემები

ბიზნესის გაუმჯობესება

სურსათის უვნებლობა

შრომის ჰიგიენა და

უსაფრთხოება

გარემოს მენეჯმენტი და ენერგოეფექტურობა

ინფორმაციის უსაფრთხოება

bottom of page