top of page

ISO 10015 - ახალი შესაძლებლობა დასაქმებულთა პროდუქტიულობის გასაზრდელად

ნებისმიერი ორგანიზაციის წარმატება დამოკიდებულია იმ ადამიანთა ცოდნასა თუ უნარებზე, რომლებიც ორგანიზაციაში მუშაობენ. ამიტომაც, კადრების სწორი შერჩევა და შემდგომ მათი სწორი განვითარება კომპანიებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით დღევანდელ რეალობაში, რომელშიც კონკურენცია წლიდან წლამდე სულ უფრო და უფრო იზრდება და კომპანიებსაც უფრო მეტი ძალისხმევა სჭირდებათ კლიენტების მოსაზიდად.

ყოველივე აქედან გამომდინარე, სტანდარტიზაციის საერთაშოიროს ორგანიზაციამ შეიმუშავა ახალი გაიდლაინი - ISO 10015:2019, რომლის მიზანია თანამშრომელთა პროდუქტიულობის გაზრდა, რომელიც დიდ სარგებელს მოუტანს ორგანიზაციას. გაიდლაინი შემუშავებულია ISO/TC 176 SC3 კომიტეტის მიერ და როგორც კომიტეტის თავჯდომარემ გუსტავო პონტირერომ განაცხადა:

ISO 10015:2019 გარზდის მომხმარებელთა კმაყოფილებას, პერსონალის პროდუქტიულობასა და ეფექტურობას.

ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ გაიდლაინი შემუშავებული იმდაგვარად, რომ სრულ შესაბამისობაში მოდის ISO 9001 სტანდარტთან.

გარდა ISO 10015:2019 გაიდლაინისა, არსებობს სხვა საშუალებებიც თანამშრომელთა პროდუქტიულობის გასაზრდელად. მათ შორისაა 4 დღიანი სამუშაო კვირა. მაგალითად, 2019 წელს ერთ-ერთმა ახალზელადნიურმა კომპანიამ ჩაატარა ეპსპერიმენტი და 5 დღიანი სამუშაო კვირიდან გადავიდა 4 დღიან სამუშაო კვირაზე, ამავდროულად არ შეუმცირებია ხელფასები. ექსპერიმენტი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა; კვლევებმა აჩვენა, რომ კოლექტივის სტრესის დონე 45 პროცენტიდან 38 პროცენტამდე დაეცა, ხოლო სამსახური-პირადი ცხოვრების ბალანსი 54 პროცენტიდან 78 პროცენტამდე გაიზარდა. ასევე, მნიშვნელოვნად გაიზარდა პერსონალის პროდუქტიულობის დონე, გაიზარდა დასაქმებულების ჩართულობისა და კმაყოფილების დონე საკუთარი საქმისადმი და მნიშვნელოვნად შემცირდა პერსონალის სურვილი კომპანიის დატოვების შესახებ. რაც შეეხება საქართველოს, უახლესი კონაცემებით 4 დღიან სამუშაო კვირაზე უკვე გადავიდა 3 ქართული კომპანია და მათი განცხადებით, ამ ნაბიჯმა დასაქმებულების პროდუქტიულობის დონე 40 პროცენტით გაზარდა.


 

ISO Consulting - Professionals for Professionals


Comments


კატეგორიები

HACCP ქოუჩის პროექტი

შესანიშნავი შესაძლებლობა HORECA სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, რათა დანერგონ HACCP სისტემა საკუთარ ობიექტზე. პროექტის 80% დაფინანსებულია USDA-ს მიერ. 

ჩვენი მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია კონსენსუსის საფუძველზე და შემოღებულია გამოსაყენებლად  სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ.

ბიზნესის შედეგიანობის

გასაუმჯობესებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

ტრენინგები

როგორც ბრიტანული, ორ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ორგანიზაციის, Lloyd's-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ მომზადებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ტრენინგები და აღიარებულია IRCA (სერტიფიცირებული აუდიტორების საერთაშორისო რეგისტრი) მიერ.

ხარისხის მენეჯმენტის

სისტემები

ბიზნესის გაუმჯობესება

სურსათის უვნებლობა

შრომის ჰიგიენა და

უსაფრთხოება

გარემოს მენეჯმენტი და ენერგოეფექტურობა

ინფორმაციის უსაფრთხოება