top of page

ISO/PAS 23263 - უკეთესი ხარისხის საზღვაო საწვავისთვის

როდესაც ჰაერის დაბინძურებასა და გლობალურ დათბობაზე ვფიქრობთ, მაშინვე გვახსენდება მილიონობით საგზაო თუ საჰაერო სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც ატმოსფეროს მნიშვნელოვნად აბინძურებს. თუმცა, არანაკლები პრობლემაა საზღვაო სატრანსპორტო თუ სამხედრო საშუალებების მიერ გარემოს დაბინძურება. მით უმეტეს, 2018 წლის მონაცემებით 150 ათასზე მეტი სხვადასხვა ზომის გემი ოპერირებს მსოფლიო მასშტაბით (აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ საზღვაო მოძრაობის ონლაინ რუკას) ასევე აღსანიშნავია, რომ საზღვაო საწვავი, რომელსაც თითქმის ყველა საზღვაო ტრანსპორტი იყენებს შეიცავს გოგირდს, რომელიც გარემოსთვის საზიანოა.

ზემოთხსენებული პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე სტანდარტიზაციის საერთაშრისო ორგანიზაციამ აქტიური მუშაობა დაიწყო როგორც საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციასთან (IMO), ასევე საზღვაო საწვავით მომმარაგებლებთან, გემების მეპატრონეებთან და გემების ძრავის დიზაინერებთან, რის შედეგადაც მხარეები შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელი იყო საწვავში გოგირდის პროცენტული წილი შემცირებულიყო. აქამდე არსებული სტანდარტის მიხედვით საწვავში გოგირდის დასაშვები დონე 3.5%-ია. თუმცა, ახალი გეგმის მიხედვით ეს ნიშნული 2020 წლის 1 იავნრიდან 0.5% ნიშნულამდე უნდა ჩამოვიდეს.

თუ აღნიშნული გეგმა წარმატებით განხორციელდა, გარემოს დაბინძურება საზღვაო ხომალდების მიერ მნიშვნელოვნად შემცირდება. თუმცა, ეს საკმარისი როდია. ამიტომაც სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია კვლავ აგრძელებს მუშაობას უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შესაქმნელად.

*საზღვაო მოძრაობის ონლაინ რუკა

 

ISO Consulting - Professionals for Professionals

კატეგორიები

HACCP ქოუჩის პროექტი

შესანიშნავი შესაძლებლობა HORECA სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, რათა დანერგონ HACCP სისტემა საკუთარ ობიექტზე. პროექტის 80% დაფინანსებულია USDA-ს მიერ. 

ჩვენი მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია კონსენსუსის საფუძველზე და შემოღებულია გამოსაყენებლად  სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ.

ბიზნესის შედეგიანობის

გასაუმჯობესებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

ტრენინგები

როგორც ბრიტანული, ორ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ორგანიზაციის, Lloyd's-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ მომზადებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ტრენინგები და აღიარებულია IRCA (სერტიფიცირებული აუდიტორების საერთაშორისო რეგისტრი) მიერ.

ხარისხის მენეჯმენტის

სისტემები

ბიზნესის გაუმჯობესება

სურსათის უვნებლობა

შრომის ჰიგიენა და

უსაფრთხოება

გარემოს მენეჯმენტი და ენერგოეფექტურობა

ინფორმაციის უსაფრთხოება

bottom of page