პრობლემების გადაწყვეტის მეთოდები და საშუალებები

ტრენერი - ლია თამაზაშვილი

კორპორატიული ტრენინგი

ხანგძლივობა - 9 საათი

 
თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ ...

  • ეძებთ საშუალებას, უფრო შედეგიანად გამოიყენოთ მაკორექტირებელი ღონისძიებების პროცესი, რათა სტიმული მისცეთ გაუმჯობესების ტენდენციას ორგანიზაციაში

თქვენ შეისწავლით ...

  • მაკორექტირებელი ღონისძიებების სწორ განმარტებას და როდის და როგორ გამოიყენოთ იგი

  • რა არის მენეჯმენტის კონტროლი და მისი წვლილი შედეგიან პრევენციულ ღონისძიებებში

  • პრობლემების გადასაწყვეტად სტრუქტურული მიდგომის გამოყენებას, 8D მიდგომის ჩათვლით

  • როგორ შეირჩიოთ და გამოიყენოთ სათანადო ინსტრუმენტები და მეთოდები პრობლემების გადასაწყვეტად და სისტემის გაუმჯობესებისთვის

  • როგორ შეაფასოთ, რამდენად შედეგიანი იყო თქვენს მიერ განხორციელებული მაკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიება.

სამუშაო ენა
ქართული

რეგისტრაცია
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ონლაინ რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის პროგრამას.
NEW Logo ISO-jpg 7.png

...პროფესიონალები პროფესიონალებისთვის.