პრობლემების გადაწყვეტის მეთოდები და საშუალებები

ბიზნესის გაუმჯობესება

150 € (ექვივალენტი ლარში)

8 საათი

დარეგისტრირდით უახლოეს კურსზე >>>

 
თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ ...

  • ეძებთ საშუალებას, უფრო შედეგიანად გამოიყენოთ მაკორექტირებელი ღონისძიებების პროცესი, რათა სტიმული მისცეთ გაუმჯობესების ტენდენციას ორგანიზაციაში

თქვენ შეისწავლით ...

  • მაკორექტირებელი ღონისძიებების სწორ განმარტებას და როდის და როგორ გამოიყენოთ იგი

  • რა არის მენეჯმენტის კონტროლი და მისი წვლილი შედეგიან პრევენციულ ღონისძიებებში

  • პრობლემების გადასაწყვეტად სტრუქტურული მიდგომის გამოყენებას, 8D მიდგომის ჩათვლით

  • როგორ შეირჩიოთ და გამოიყენოთ სათანადო ინსტრუმენტები და მეთოდები პრობლემების გადასაწყვეტად და სისტემის გაუმჯობესებისთვის

  • როგორ შეაფასოთ, რამდენად შედეგიანი იყო თქვენს მიერ განხორციელებული მაკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიება.

სამუშაო ენა
ქართული

რეგისტრაცია
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ონლაინ რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის პროგრამას.