top of page
სერვისები
სისტემის შესაბამისობიდან
შედეგიანობამდე.

ISO სერტიფიკატი უნდა უზრუნველყოფდეს თქვენს პარტნიორებთან თქვენი შესაძლებლობების ნათლად წარდგენას.

გაიგეთ მეტი ჩვენი მომსახურების შესახებ

GEO Demo ISO 22000-6.JPG
ISO აუდიტი

ობიექტური მტკიცებულებები  შედეგიანი გადაწყვეტილების მისაღებად.

ვრცლად >>
ISO Trainings.jpg
ISO კონსულტაცია

ბიზნესის მუდმივი გაუმჯობესება, რჩევები და დახმარება.

მიიღეთ დახმარება >>
ISO Consulting Georgia.png
ISO ტრენინგი

ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's Register (UK) ლონდონის აკადემიის ტრენინგის პროგრამებს.

გაიგეთ მეტი >>
ISO 9001 სერტიფიკატი - Todua's Clinic.jp
ISO სერტიფიკაცია

აამაღლეთ თქვენი ბიზნესის შედეგიანობა და იმიჯი ISO-ს საერთაშორისო სერტიფიკატის დახმარებით.

სერტიფიკაცია >>
ISO აუდიტი

ISO აუდიტი

ISO აუდიტი საუკეთესო საშუალებაა იმისათვის, რომ შეაფასოთ თქვენი ორგანიზაციის მენეჯმენტის სისტემა, დაადგინოთ თქვენი ბიზნესის შესაბამისობა და შედეგიანობა ISO-ს საერთაშორისო სტანდარტებთან და დაგეგმოთ ბიზნესის გაუმჯობესებისთვის საჭირო ღონისძიებები.

ჩვენ გთავაზობთ სისტემის შეფასებას როგორც სერთიფიკაციის პროცესში, ასევე მის შემდეგ, კარგად ადაპტირებული და ცნობილი მეთოდებით, როგორიცაა გეპ ანალიზი, შიდა აუდიტები, მეორე მხარის (მომხმარებლის) აუდიტები და გარე აუდიტები. 

 

ჩვენი გამოცდილი და კვალიფიციური აუდიტორები შეაფასებენ თქვენი ორგანიზაციის მენეჯმენტის სისტემას და გიჩვენებენ "დიდ სურათს", რათა დაგეგმოთ ღონისძიები ISO-ს საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობის მისაღწევად.

ISO ტრენინგები

ჩვენი ტრენინგის პროგრამები შემუშავებულია Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ და კითხულობენ აკადემიის აკრედიტებული ტრენერები. ტრენინგის მეთოდოლოგია ითვალისწინებს მსმენელის ჩართულობის მაღალ დონეს. თემები განიხილება ქეისების და დისკუსიების საშუალებით, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მიღებული ცოდნა გამოიყენოს საქმიანობის გასაუმჯობესებლად ორგანიზაციაში დაბრუნებისთანავე.

​ჩვენი ტრენინგების საშუალებით თქვენ შეძლებთ გააუმჯობესოთ თქვენი მმართველი გუნდის უნარ-ჩვევები და შესაძლებლობები, რათა მართოთ პროცესები მენეჯმენტის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად.

კორპორატიული შეთავაზება

კორპორატიული კლიენტებისთვის გვაქვს სპეციალური შეთავაზება.

დაინტერესებულ კომპანიებს შეუძლიათ დაგვიკვეთონ მმართველი გუნდის ტრენინგი მენეჯმენტის სისტემის სტანდარტების მოთხოვნების გათვითცნობიერების მიზნით და სისტემის შიდა აუდიტორების მოსამზადებლად.

ასეთი ტრეინინგების ორგანიზება შესაძლებელია თქვენი ორგანიზაციის ბაზაზე, რაც ერთის მხრივ ამცირებს ტრენინგის თვითღირებულებას, მეორეს მხრივ შედეგიანად გამოიყენებთ თანამშრომლის სამუშაო დროს.

ISO სერტიფიკაცია

ჩვენ წარმოგიდგენთ გლობალურად აღიარებულ​ ბრიტანულ საერთაშორისო სასერთიფიკაციო ორგანოს ​"Lloyd's Register" (LR) - member of Lloyd's Register Group, რომელსაც მინიჭებული აქვს ყველაზე მაღალი ავტორიტეტის მქონე აკრედიტაციის ორგანოს "UKAS Royal Accreditation" აკრედიტაციის N001 მოწმობა​, აგრეთვე ამერიკის "ANAB", იაპონიის "JAB" და 50-ზე მეტი სხვა აკრედიტაციის ორგანოების მოწმოებები მსოფლიოს მასშტაბით. "Lloyd's Register" წარმოდგენილია 80+ ქვეყანაში მისი 240+ ოფისით."Lloyd's Register" - მსოფლიოს N1 აკრედიტებული სასერთიფიკაციო ორგანო 1760 წლიდან წარმოადგენს ფლაგმანს იმ ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც ატარებენ მესამე მხარის აუდიტებს. ის წარმოადგენს არაკომერციულ, არამომგებიან, მიუკერძოებელ და დამოუკიდებელ ორგანიზაციას. შემოსავლები მიმართულია კვლევებში, კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებაში, ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაში (GFSI 2014 Diamond sponsor), მომსახურების სტანდარტების გაუმჯობესებასა და მაღალი დონის სერვისის მიწოდებაში (დამატებით იხილეთ Lloyd's Register Foundation). შესაბამისად, Lloyd's-ის შეფასებებს ენდობიან მსოფლიოს გლობალური ბიზნეს-ოპერატორები, როგორებიცაა: Bayer, bp, Campina, Cargill, Coca-Cola, Mars, Nestle, Total, Toyota, Unilever და სხვა ცნობილი ბრენდები.

Lloyd's-ის აუდიტორები ​არ არიან "ინსპექტორები". ისინი აკვირდებიან პროცესებს, შეისწავლიან ორგანიზაციის რისკებს და იძლევიან ობიექტურ მითითებებს, რაც საშუალებას აძლევს ორგანიზაციას  მუდმივად გააუმჯობესოს მენეჯმენტის სისტემის შედეგიანობა და შეამციროს პოტენციური რისკები.

ნებისმიერი კომპანია თავად განსაზღვრავს მისთვის მისაღებ სასერთიფიკაციო ორგანოს. უკვე სერთიფიცირებულ კომპანიებს სრული უფლება გაქვთ განაგრძოთ თქვენი სერთიფიცირების სისტემა Lloyd's-თან. 

ISO კონსულტაცია

ISO-ს სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად მენეჯმენტის სისტემის დანერგვა მოითხოვს დაგეგმილი და მიზანმიმართული პროგრამის განხორციელებას.

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ კონსულტაციების მოდიფიცირებულ გეგმას, რაც საშუალებას მოგცემთ საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად დანერგოთ მენეჯმენტის სისტემა და წარმატებით გაიაროთ სასერთიფიკაციო აუდიტი ნებისმიერი მაღალი კომპეტენტურობის მქონე სასერთიფიკაციო ორგანოს მიერ.

კომპანიაში მენეჯმენტის სისტემის ახალი ასპექტების დანერგვა შესაძლოა მძიმე ტვირთად დააწვეს ცალკეული პროცესის მფლობელს და მთლიანობაში ორგანიზაციას. ამიტომ, კონსულტაციების პროცესში ჩვენ ვიყენებთ პროცესებისადმი მიდგომის საუკეთესო მეთოდს. შესაბამისად, კონსალტინგი მოიცავს ცალკეული პროცესის მფლობელთან ინდივიდუალურ მუშაობას, მათთან ერთად სამუშაო პროცესში სტანდარტის მოთხოვნების ადეკვატურ ადაპტირებას. ვითვალისწინებთ რა მათ არსებულ სამუშაო პრაქტიკას, ვცდილობთ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ პროცესების მსვლელობის დინამიკა, რათა სისტემის ახალი ელემენტების დანერგვამ არ გამოიწვიოს პროცესების გართულება ან ურთიერთკვეთა.

კონსალტინგის პროცესში ჩვენი კონსულტანტები იცავენ მიუკერძოებლობის პრინციპს და გააჩნიათ შემდეგი პირადი თვისებები: დიპლომატიურობა, ყურადღებიანობა, გამჭრიახობა, გადაწყვეტილების მიღების სწრაფი შესაძლებლობა. აქვთ ცოდნა და ორგანიზაციებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.

ISO ტრენინგები
ISO კონსულტაცია
ISO სერტიფიკაცია
სისტემის სერტიფიკაცია

მას შემდეგ, როდესაც თქვენ შეიმუშავეთ და დანერგეთ მენეჯმენტის სისტემა და თვლით, რომ აკმაყოფილებთ ISO-ს შესაბამისი სტანდარტის ძირითად მოთხოვნებს, შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი ორგანიზაციის მენეჯმენტის სისტემის შეფასება და სერტიფიკაცია.

აკრედიტაციის მიერ დადგენილი წესების თანახმად, სისტემის სერტიფიკაცია ხორციელდება 2 ეტაპად:

  1.  პირველი ეტაპი - სისტემის ძირითადი ელემენტების მიმოხილვა და შეფასება, 

  2.  მეორე ეტაპი - ორგანიზაციის მიერ დანერგილი სისტემის შეფასება და სერტიფიკაცია.

ქვემოთ მოცემულია სერტიფიკატის მიღების და შენარჩუნების სქემატური ინტერპრეტაცია.

ISO სერტიფიკატის მიღების პროცედურა
სისტემის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

 

ISO სერტიფიკატი არის დასტური იმისა, რომ თქვენ დანერგეთ მენეჯმენტის საუკეთესო პრაქტიკა. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია შეინარჩუნოთ და მუდმივად გააუმჯობესოთ თქვენი ბიზნესი.

 

მომხმარებლის და სხვა დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნები ცვალებადია და მზარდი. შეინარჩუნო მენეჯმენტის სისტემა ნიშნავს აკმაყოფილებთ მომხმარებლის და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებს. მაგრამ იმისათვის, რომ ორიენტირებული იყოთ მათ სამომავლო სურვილებსა და მოლოდინზე, თქვენ გჭირდებათ მუდმივად გააუმჯობესოთ თქვენი ორგანზიაციის მენეჯმენტის სისტემა.

მენეჯმენტის სისტემის შენარჩუნებით და გაუმჯობესებით თქვენ შეძლებთ განავითაროთ თქვენი ბიზნესი და შეინარჩუნოთ კონკურენტუნარიანობა.

სერტიფიკაციის ორგანო, სერტიფიკატის გაცემიდან 12 თვეში ერთხელ, განახორციელებს "საზედამხედველო აუდიტს" (Surveilance audit). რომლის დროსაც ფასდება ორგანიზაციის მიერ მენეჯმენტის სისტემის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

bottom of page