ბიზნესის გასაუმჯობესებლად

ბიზნესის გასაუმჯობესებლად

ISO 9001 / CE Marking / ISO 13485 / AS 9100 / ISO/TS 16949 / EFQM Excellence Model / Lean & Six Sigma

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

HACCP / ISO 22000 / GlobalGAP / FSSC 22000 / GFSI Scheme / IFS / BRC / FAMI-QS / GMP +

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემო

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემო

ISO 14001 / OHSAS 18001 / ISO 50001 / BES 6001 / CDM / EU ETS / ISO 14060 / NEBOSH

 

ISO 9001:2015

 

მართეთ ხარისხი საერთაშორისოდ აღიარებული ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის სტანდარტის შესაბამისად

 

CE Mark

 

გამოიყენეთ შანსი განათავსოთ თქვენს მიერ წარმოებული პროდუქტი "ევროპის ეკონომიკურ ზონაში" (EEA)

 

EFQM Excellence Model

 

შედეგების ოპტიმიზაცია მენეჯმენტის სისტემის კომპონენტების ერთობლივი მუშაობით

 

ISO 13485:2016

თქვენი უპირატესობები სამედიცინო მოწყობილობების ხარისხის და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად

ბიზნესის შედეგიანობის გასაუმჯობესებლად

 

ISO 27001

 

შეუმუშავეთ და დანერგეთ ინფორმაციის დაცვის მენეჯმნეტის სისტემა, რათა დაიცვათ თქვენი ბიზნესი

 

ISO/TS 16949

 

წარმოებული პროდუქციის ხარისხის და უსაფრთხოების მართვა საავტომობილო ინდუსტრიაში

ვრცლად
ვრცლად

 

ISO 22301

 

თქვენ მიიღებთ სარგებელს ISO Consulting-ის მიერ დაგროვებული გამოცდილებით

 

Lean - Six Sigma

ძირითადი ინგრედიენტი ბიზნესში მაღალი შედეგების და მდგრადი კონკურენტული უპირატესობების მისაღწევად

 

 

HACCP

საუკეთესო საშუალება თქვენი ვალდებულების დემონსტრირებისა, რათა მიაწოდოთ უვნებელი სურსათი

ISO 22000

სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტი აღიარებული ISO-ს წევრი ქვეყნების მიერ

International Food Standard

გლობალური სტანდარტი სურსათის მიწოდების ნებისმიერ ეტაპზე ხარისხის და უვნებლობის მენეჯმენტის პროცესების სამართავად

BRC  Global

სერტიფიკაციის წამყვანი პროგრამა, სურსათის უვნებლობის და ხარისხის უზრუნველსაყოფად, მოთხოვნილი დიდი ბრიტანეთის მიერ

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

 

G F S I

მრეწველების მიერ მართული ერთიანი გლობალური პლატფორმა სურსათის უვნებლობის მისაღწევად

 

 

FSSC 22000

ISO-ს საერთაშორისო სანდარტებზე დაფუძნებული სურსათის უვნებლობის სისტემის სერტიფიკაციის სქემა, საუკეთესო გზა GFSI-ის მოთხოვნების ...

 

FAMI-QS

 

ევროკავშირის დირექტივებზე დაფუძნებული ცხოველთა საკვების ხარისხის და უვნებლობის კოდექსი

ვრცლად

 

GLOBALG.A.P.

 

აგრარულ მეურნეობაში ბრენდების მფლობელებსა და ფერმერების გლობალური ჯაჭვი უვნებელი სურსათის წარმოების და ბაზარზე განთავსების მიზნით

 
ვრცლად

ISO 14001:2015

გარემოს დაცვა

გარემოს დაცვის მიმართ თქვენი კომპანიის ვალდებულებების საჯაროდ დემონსტრირება

შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება

OHSAS 18001 მენეჯმენტის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტი თქვენს ბიზნესში ჩართული თანამშრომლების დასაცავად

ISO 50001

ენერგოეფექტურობა

ენერგო-მენეჯმენტის სისტემის გამოყენებით შესაძლებელია დაზოგოთ ენერგიის მოხმარების დაახლოებით 60 %-მდე

Clean Development Mechanism (CDM)

პროექტების ვალიდაცია, რათა მინიმუმამდე შეამციროთ CO2 გაზებით გარემოს დაბინძურება

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად