სტრატეგიული დაგეგმვა და შედეგების გაზომვა

ტრენერი - ლია თამაზაშვილი

კორპორატიული ტრენინგი

ხანგძლივობა - 9 საათი

 
თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ ...

  • გსურთ გააუმჯობესოთ თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის შედეგების გაზომვების პრაქტიკა

თქვენ შეისწავლით ...

  • რა არის შედეგების გაზომვის ძირითადი ელემენტები და რატომ გვჭირდება გავზომოთ შედეგები

  • როგორ განიხილოთ და შეაფასოთ თქვენი გაზომვების არსებული პრაქტიკა და მიდგომები

  • როგორ შეარჩიოთ მაღალი დონის დაბალანსებული მაჩვენებლების ერთობლიობა თქვენი ორგანიზაციისთვის

  • როგორ შეიმუშაოთ შედეგიანი მაჩვენებლები, რათა გამოიყენოთ ისინი ორგანიზაციის ნებისმიერ დონეზე

  • როგორ გადმოსცეთ გაზომვის შედეგები შედეგიანად და გამოიყენოთ ისინი, რათა პრიორიტეტები მიანიჭოთ
    გაუმჯობესების ღონისძიებებს და გადაწყვეტილებებს.

სამუშაო ენა
 
ქართული

რეგისტრაცია
 
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ონლაინ რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის პროგრამას.
NEW Logo ISO-jpg 7.png

...პროფესიონალები პროფესიონალებისთვის.