პროცესების სქემატურად ასახვა და გაუმჯობესება

ბიზნესის გაუმჯობესება

150 € (ექვივალენტი ლარში)

1 დღე

დარეგისტრირდით უახლოეს კურსზე >>>

თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ ...

  • გსურთ გააუმჯობესოთ პროცესების შედეგები თქვენი ბიზნესის მიზნების მისაღწევად

თქვენ შეისწავლით ...

  • პროცესების მენეჯმენტის მნიშვნელობას

  • პროცესის განმარტებას, განსხვავებას ძირითად და დამხმარე პროცესებს შორის

  • როგორ ჩამოაყალიბოთ პროცესის დანიშნულება, საზღვრები და პოტენციური მაჩვენებლები

  • როგორ გამოიყენოთ მეთოდების ერთობლიობა, რათა ასახოთ არსებული პროცესი

  • პროცესების განახლების და გაუმჯობესების მეთოდებს.

სამუშაო ენა
ქართული

რეგისტრაცია
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ონლაინ რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის პროგრამას.

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.