პროცესების სქემატურად ასახვა და გაუმჯობესება

ტრენერი - ლია თამაზაშვილი

კორპორატიული ტრენინგი

ხანგძლივობა - 9 საათი

თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ ...

  • გსურთ გააუმჯობესოთ პროცესების შედეგები თქვენი ბიზნესის მიზნების მისაღწევად

თქვენ შეისწავლით ...

  • პროცესების მენეჯმენტის მნიშვნელობას

  • პროცესის განმარტებას, განსხვავებას ძირითად და დამხმარე პროცესებს შორის

  • როგორ ჩამოაყალიბოთ პროცესის დანიშნულება, საზღვრები და პოტენციური მაჩვენებლები

  • როგორ გამოიყენოთ მეთოდების ერთობლიობა, რათა ასახოთ არსებული პროცესი

  • პროცესების განახლების და გაუმჯობესების მეთოდებს.

სამუშაო ენა
ქართული

რეგისტრაცია
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ონლაინ რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის პროგრამას.
NEW Logo ISO-jpg 7.png

...პროფესიონალები პროფესიონალებისთვის.