მენეჯმენტის სისტემის დოკუმენტირებული ინფორმაცია

ტრენერი - ლია თამაზაშვილი

კორპორატიული ტრენინგი

ხანგძლივობა - 9 საათი

 
თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ . . .

  • თქვენ ეძებთ საშუალებას უკეთ გაერკვეთ დოკუმენტირებულ ინფორმაციაში, რომელიც ხაზგასმულია SL დანართში

  • თქვენ ეძებთ თქვენი მენეჯმენტის სისტემის გაუმჯობესების საშუალებას, განურჩევლად მენეჯმენტის სისტემის დისციპლინისა.

თქვენ შეისწავლით . . .

  • რა არის გათვალისწინებული "დოკუმენტირებული ინფორმაციის" სახით და შეძლებთ ახსნათ მისი დანიშნულება

  • მენეჯმენტის სისტემის რომელი ძირითადი ელემენტები ახდენენ გავლენას დოკუმენტირებული ინფორმაციის შემუშავების პოტენციურ საჭიროებაზე

  • ზოგადად, დოკუმენტირებული ინფორმაციის შესახებ SL დანართში მოცემულ მოთხოვნებს

  • რატომ შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან სხვადასხვა ორგანიზაციის დოკუმენტირებული ინფორმაციის მოცულობა

  • მოთხოვნებს დოკუმენტირებული ინფორმაციის კონტროლის ზოგადი საფუძვლების შესახებ, რომელიც მოცემულია SL დანართში

  • პროცესებისადმი მიდგომას.

თქვენ დაგჭირდებათ . . . 

  • წინამდებარე კურსზე დასასწრებად სპეციალური ცოდნა ან გამოცდილება არ მოითხოვება​

თქვენი ტრენინგების კურსის შემდგომი განვითარება . . .

სამუშაო ენა
 
ქართული.
რეგისტრაცია
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გაიაროთ ონლაინ რეგისტრაცია. 
რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის დეტალურ პროგრამას.
NEW Logo ISO-jpg 7.png

...პროფესიონალები პროფესიონალებისთვის.