მომზადება ISO 9001:2015 სტანდარტისთვის

ტრენერი - ივანე დიდბერიძე

ღირებულება - 335 € (ექვივალენტი ლარში)

ხანგძლივობა - 18 საათი

 
თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ . . .

  • თქვენ ხართ მენეჯერი ან პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ვალდებულია გამოიყენოს და დანერგოს ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის მოთხოვნები ორგანიზაციაში

  • გსურთ მომავალში გახდეთ "ისო 9001:2015 შიდა აუდიტორი".

თქვენ შეისწავლით . . .

  • ისო 9001:2015 სტანდარტის კონცეფციას და მოთხოვნებს

  • ორგანიზაციის კონტექსტის მნიშვნელობას

  • პროცესის მენეჯმენტს და სისტემაში მისი გამოყენების დემონტრირებას

  • მიდგომებს, რომლებიც საფუძვლად უდევს ისო 9001:2015 სტანდარტს:

- პროცესებისადმი მიდგომა​

- PDCA ციკლი

- რისკებზე დაფუძნებული ხედვა

  • წარმატებული ბიზნესის "7 საიდუმლოს" და მათ კავშირს ისო 9001:2015 სტანდარტის შინაარსთან

  • ისო 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნებს და როგორ შეიძლება ამ მოთხოვნების შესრულება

  • როგორ გამოიყენოთ ისო 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნები საოპერაციო პროცესებში და ახსნათ მათი ურთიერთკავშირი.

თქვენ დაგჭირდებათ . . . 
  • წინამდებარე კურსზე დასასწრებად სპეციალური ცოდნა ან გამოცდილება არ მოითხოვება​.

თქვენი ტრენინგების კურსის შემდგომი განვითარება . . .
სამუშაო ენა
ქართული
რეგისტრაცია
 
მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გაიაროთ ონლაინ რეგისტრაცია.

რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის პროგრამას.

სპეციალურად თქვენი ორგანიზაციისათვის 

ჩვენი ნებისმიერი ტრენინგი შესაძლებელია ჩატარდეს თქვენს ორგანიზაციაში, მოთხოვნის შესაბამისად.

თქვენი საჭიროების და ჩვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, ჩვენ მოგიმზადებთ თქვენს ბიზნეს-საქმიანობაზე მოდიფიცირებულ ტრენინგს, სადაც თემები და ქეისები განიხილება, მხოლოდ, თქვენი ბიზნეს-პროცესებისა და საქმიანობის სფეროს შესაბამისად.

დაგვიკავშირდით დღესვე, რათა შეიტყოთ მეტი >>

NEW Logo ISO-jpg 7.png

...პროფესიონალები პროფესიონალებისთვის.