ხარისხის სისტემის მენეჯერი

ტრენერი - ივანე დიდბერიძე

ღირებულება - 1370 € (ექვივალენტი ლარში)

ხანგძლივობა - 90 საათი

თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ . . .

 • გსურთ გამოიმუშაოთ საჭირო უნარები, რათა შეასრულოთ თქვენი ფუნქციები უფრო შედეგიანად

 • თქვენ გსურთ დანერგოთ და გააუმჯობესოთ თქვენი ორგანიზაციის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა, რათა ხელი შეუწყოთ თქვენს ბიზნესს

 • თქვენ ხართ ხარისხის სისტემის ახლად დანიშნული მენეჯერი.

თქვენ შეისწავლით . . .

 • თქვენს, როგორც ხარისხის სისტემის მენეჯერის როლს ორგანიზაციაში

 • ისო 9001 სტანდარტის მოთხოვნებს და მათ ურთიერთდამოკიდებულებას, რათა ჩამოაყალიბოთ მტკიცე მენეჯმენტის სისტემა

 • პროცესებისადმი მიდგომას და მოთხოვნებს დოკუმენტირებული ინფორმაციის მიმართ

 • პოლიტიკის და მიზნების ურთიერთკავშირს, რომელიც მხარს უჭერს თქვენი ორგანიზაციის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემას

 • ხარისხის შიდა აუდიტებს

 • მაკორექტირებელი ღონისძიებების პროცესს და აგრეთვე, როგორ უკავშირდება იგი თქვენი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემას

 • მენეჯმენტის მიმოხილვის პროცესს

 • მესამე მხარის აუდიტის ტიპურ ეტაპებს.

თქვენ დაგჭირდებათ . . . 

 • წინამდებარე კურსზე დასასწრებად სპეციალური ცოდნა ან გამოცდილება არ მოითხოვებათ​.

თქვენი ტრენინგების კურსის შემდგომი განვითარება . . .

სამუშაო ენა
ქართული.
რეგისტრაცია
 
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ონლაინ რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის დეტალურ პროგრამას.
NEW Logo ISO-jpg 7.png

...პროფესიონალები პროფესიონალებისთვის.