top of page

მწვანე არქიტექტურა და განახლებული ISO 15392 სტანდარტი

"ჩვენ ვაშენებთ შენობებს და მერე ეს შენობები გვაშენებენ ჩვენ“ - იუსტონ ჩერჩილის ამ სიტყვების ჭეშმარიტებაში მსოფლიო უკვე დიდი ხანია დარწმუნდა. ჩვენ ყოველდღიურობაზე, ცხოვრების ხარისხსა თუ ეკონომიკურ განვითარებაზე ინფრასტრუქტურა უდიდეს გავლენას ახდენს. განსაკუთრებით შენობების არქიტექტურა, რადგან სწორედ ისინი აძლევენ სხვადასხვა ტიპის დასახლებებს განსაკუთრებულ იერსახესა თუ მიმზიდველობას.

რა არის მწავნე არქიტექურა?

მწვანე არქიტექტურა კონცეპტუალური მიდგომაა მშენებლობების მიმართ, რომელიც ამცირებს მშენებლობის დროს გამოწვეულ მავნე ზემოქმედებას ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე. ეკოლოგიური არქიტექტურის მიზანია გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენის მინიმუმამდე დაყვანა. ასევე, მწვანე არქიტექტურა საშუალებას გვაძლევს გაცილებით ენერგიეფექტურად გამოვიყენოთ რესურსები. მაგალითად, ასეთი ტიპის შენობები ისეა დაპროექტებული, რომ უკეთ შეინარჩუნოს სითბო, ასევე ზაფხულის ცხელი ამინდების დროს შენობაში იყოს სიგრილე და ა.შ.

მწვანე არქიტექტურის დამახასიათებელი ნიშნებია:

  • ენერგო ეფექტური განათება და ტექნიკა;

  • წყლის დამზოგავი სანტექნიკა;

  • განახლებადი ენერგიის გამოყენება, როგორიცაა მზისა და ქარის ენერგია;

  • სავენტილაციო სისტემა, ეფექტური გათბობისა და გაგრილებისთვის;

  • არატოქსიკური და არასინთეტიკური მასალების გამოყენება;

  • ადგილობრივი საბადოებიდან მოპოვებული ნედლეულის გამოყენება;.

  • ძველი შენობა-ნაგებობების ადაპტირება და გამოყენება;

  • გადამუშავებული არქიტექტურული ნარჩენების გამოყენება;

  • სივრცის ეფექტური გამოყენება;

  • ოპტიმალური ადგილმდებარეობის შერჩევა, სადაც მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული მზის სინათლე.

*მწვანე არქიტექტურის მაგალითი. იაპონია. ქალაქი ფუკუოკა.

დედამიწის მოსახლეობის ზრდასთან ერთად, სულ უფრო და უფრო იზრდება მოთხოვნა რესურზებზე, რაც კიდევ უფრო ზრდის მწვანე არქიტექტურის მნიშვნელობას. აქედან გამომდინარე, სტანდარტიზაციის საერთაშოირო ორგანიზაციამ შეიმუშავა ISO 15392 სტანდარტის განახლებული ვერსია, რომელიც კიდევ უფრო უკეთ მოერგება თანამედროვე გამოწვევებს. სტანდარტი საშუალებას აძლევს სამშენებლო კომპანიებს მშენებლობის დროს იხელმძღვანელონ საერთაშორისოდ აღიარებული მწვანე არქიტექტურის პრინციპებით.

სტანდარტი შემუშავებულია მაღალკვალიფიციური ექსპერტებით დაკომპლექტებული ISO/TC 59/SC 17 კომიტეტის მიერ, რომელსაც მიღებული აქვს მონაწილეობა სხვა 17 საერთაშორისო სტანდარტის შემუშავების პროცესში. ამჟამად კომიტეტი 3 ახალ საერთაშორისო სტანდარტზე მუშაობს.

 

ISO Consulting - Professionals for Professionals


594 views

Комментарии


კატეგორიები

HACCP ქოუჩის პროექტი

შესანიშნავი შესაძლებლობა HORECA სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, რათა დანერგონ HACCP სისტემა საკუთარ ობიექტზე. პროექტის 80% დაფინანსებულია USDA-ს მიერ. 

ჩვენი მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია კონსენსუსის საფუძველზე და შემოღებულია გამოსაყენებლად  სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ.

ბიზნესის შედეგიანობის

გასაუმჯობესებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

ტრენინგები

როგორც ბრიტანული, ორ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ორგანიზაციის, Lloyd's-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ მომზადებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ტრენინგები და აღიარებულია IRCA (სერტიფიცირებული აუდიტორების საერთაშორისო რეგისტრი) მიერ.

ხარისხის მენეჯმენტის

სისტემები

ბიზნესის გაუმჯობესება

სურსათის უვნებლობა

შრომის ჰიგიენა და

უსაფრთხოება

გარემოს მენეჯმენტი და ენერგოეფექტურობა

ინფორმაციის უსაფრთხოება

bottom of page