სამედიცინო ხელსაწყოების სტერილიზაცია და ახალი ISO სტანდარტი

მედიცინა უკვე საუკუნეების განმავლობაში ვითარდება და იხვეწება. იქმნება ახალი და ნახლდება ძველი მიდგომები მედიცინის სფეროში. ტექნოლოგიური პროგრესიც აჩქარებს ამ პროცესს, რაც გამოხატულია ახალი სამედიცინო დანადგარების შექმნასა და განვითარებაში. ამ ყველაფრის შედეგიც უკვე სახეზეა: მაგალითად, თუ მეთვრამეტე საუკუნეში ყოველი 5 ბავშვიდან მხოლოდ 2 აღწევდა სრულწლოვნების ასაკს, დღეს ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნადაა გაუმჯობესებული. აღნიშნულ პერიოდში ასეთი მძიმე სტატისტიკის მიზეზი არამხოლოდ მედიცინის განვითარების დაბალი დონე ან პირველადი მოხმარების საგნების ხელმიუწვდომლობა, არამედ ანტისანიტარიის მაღალი დონეც იყო. სწორედ ამიტომაა უმნიშვნელოვანესი სამედიცინო ხელსაწყოების სტერილიზაცია სათანადო დონეზე.

იმისთვის, რომ სამედიცინო ხელსაწყოები შესაბამის დონეზე სტერილიზდეს და არ გახდეს სხვადასხვა ბაქტერიული ინფექციისა თუ დაავადების განვითარების წყარო, აუცილებელია არსებობდეს საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც შესაბამისად უპასუხებდა აღნიშნულ გამოწვევებს. საბედნიეროდ, ამ თემაზე უკვე მუშაობს მრავალი ექსპერტი თუ ორგანიზაიცა და მათ შორისაა სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაც, რომელმაც ახლახანს შეიმუშავა ახალი ISO/TS 22421 სტანდარტი, რომლის დახმარებით მსოფლიოს შეუძლია სამედიცინო ხელსაწყოების სტერილიზაცია სათანადო დონეზე მოახდინოს, რათა მომავალში თავიდან ავიცილოთ შესაძლო გართულებები ბაქტერიული ინფეცქიებისა თუ სხვა დაავადებების სახით.


აღნიშნულის სტანდარტი შემუშავებულია საერთაშორისო ექსპერტებით დაკომპლექტებული ISO/TC 198 კომიტეტის მიერ. აღნიშნულ კომიტეტს არსებობის ისტორიაში შემუშავებული აქვს 58 საერთაშორისო სტანდარტი, ხოლო ამჟამად 24 ახალ სტანდარტზე მუშაობს.ISO Consulting - Professionals for Professionals

თვალი გვადევნეთ Facebook, რათა შეიტყოთ მეტი !

ბოლო სიახლეები
არქივი
ტეგები
  • Facebook Basic Square
თვალი ადევნეთ ...

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

თორნიკე ერისთავის ქ. #6,  0101, თბილისი, საქართველო

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.