top of page

სამედიცინო ხელსაწყოების სტერილიზაცია და ახალი ISO სტანდარტი

მედიცინა უკვე საუკუნეების განმავლობაში ვითარდება და იხვეწება. იქმნება ახალი და ნახლდება ძველი მიდგომები მედიცინის სფეროში. ტექნოლოგიური პროგრესიც აჩქარებს ამ პროცესს, რაც გამოხატულია ახალი სამედიცინო დანადგარების შექმნასა და განვითარებაში. ამ ყველაფრის შედეგიც უკვე სახეზეა: მაგალითად, თუ მეთვრამეტე საუკუნეში ყოველი 5 ბავშვიდან მხოლოდ 2 აღწევდა სრულწლოვნების ასაკს, დღეს ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნადაა გაუმჯობესებული. აღნიშნულ პერიოდში ასეთი მძიმე სტატისტიკის მიზეზი არამხოლოდ მედიცინის განვითარების დაბალი დონე ან პირველადი მოხმარების საგნების ხელმიუწვდომლობა, არამედ ანტისანიტარიის მაღალი დონეც იყო. სწორედ ამიტომაა უმნიშვნელოვანესი სამედიცინო ხელსაწყოების სტერილიზაცია სათანადო დონეზე.

იმისთვის, რომ სამედიცინო ხელსაწყოები შესაბამის დონეზე სტერილიზდეს და არ გახდეს სხვადასხვა ბაქტერიული ინფექციისა თუ დაავადების განვითარების წყარო, აუცილებელია არსებობდეს საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც შესაბამისად უპასუხებდა აღნიშნულ გამოწვევებს. საბედნიეროდ, ამ თემაზე უკვე მუშაობს მრავალი ექსპერტი თუ ორგანიზაიცა და მათ შორისაა სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაც, რომელმაც ახლახანს შეიმუშავა ახალი ISO/TS 22421 სტანდარტი, რომლის დახმარებით მსოფლიოს შეუძლია სამედიცინო ხელსაწყოების სტერილიზაცია სათანადო დონეზე მოახდინოს, რათა მომავალში თავიდან ავიცილოთ შესაძლო გართულებები ბაქტერიული ინფეცქიებისა თუ სხვა დაავადებების სახით.


აღნიშნულის სტანდარტი შემუშავებულია საერთაშორისო ექსპერტებით დაკომპლექტებული ISO/TC 198 კომიტეტის მიერ. აღნიშნულ კომიტეტს არსებობის ისტორიაში შემუშავებული აქვს 58 საერთაშორისო სტანდარტი, ხოლო ამჟამად 24 ახალ სტანდარტზე მუშაობს. 

ISO Consulting - Professionals for Professionals

86 views

Comments


კატეგორიები

HACCP ქოუჩის პროექტი

შესანიშნავი შესაძლებლობა HORECA სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, რათა დანერგონ HACCP სისტემა საკუთარ ობიექტზე. პროექტის 80% დაფინანსებულია USDA-ს მიერ. 

ჩვენი მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია კონსენსუსის საფუძველზე და შემოღებულია გამოსაყენებლად  სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ.

ბიზნესის შედეგიანობის

გასაუმჯობესებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

ტრენინგები

როგორც ბრიტანული, ორ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ორგანიზაციის, Lloyd's-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ მომზადებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ტრენინგები და აღიარებულია IRCA (სერტიფიცირებული აუდიტორების საერთაშორისო რეგისტრი) მიერ.

ხარისხის მენეჯმენტის

სისტემები

ბიზნესის გაუმჯობესება

სურსათის უვნებლობა

შრომის ჰიგიენა და

უსაფრთხოება

გარემოს მენეჯმენტი და ენერგოეფექტურობა

ინფორმაციის უსაფრთხოება

bottom of page