top of page

14 ოქტომბერი - სტანდარტიზაციის საერთაშორისო დღე

მსოფლიოში ყოველწამიერად უამრავი პროცესი მიმდინარეობს, მოსახლეობის რაოდენობა 7.9 მილიარდ ადამიანს აჭარბებს, 200-ზე მეტ ქვეყაში ოპერირებს მილიონობით ორგანიზაცია მომსახურებისა თუ წარმოების სფეროში. ამავე დროს, კაცობრიობა დიდი გამოწვევების წინაშე დგას, როგორიცაა: გლობალური დათბობა, კლიმატის ცვლილებები, მოსახლეობის ზრდის ბუმი, გაუდაობნოების პროცესი, სიღარიბე, წყლის, ჰაერისა თუ ნიადაგის დაბიძნურება და ა.შ. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ყველაფერი ერთიანობაში ქმნის ერთ დიდ ქაოსს და ცივილიზაცია, რომელიც ცდილობს განვითარდეს ამ ქაოსში, ვერ გადარჩება, ხოლო მისი გარჯა ამაო იქნება. თუმცა კაცობრიობას აქვს მრავალი ძვირფასი გასაღები, რომლებითაც შესაძლებელია მრავალი დახშული კარის გაღება. ერთ-ერთი ასეთი ძვირფასი გასაღები კი საერთაშორისო სტანდარტებია, რომელსაც შეუძლია გაგვიხსნას კარი უკეთეს, უფრო განვითარებულ და ჰარმონიულ სამყაროსკენ.

ამასთან ერთად, არსებობის განმავლობაში ISO-ს მიერ შემუშავებული 24 ათასზე მეტი საერთაშორისო სტანდარტი, რომლებიც მსოფლიოს ჰარმონიულ განვითარებაში უდიდეს როლს ასრულებს და რაც დრო გავა კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას მიაღწევს.


სწორედ ამიტომ, ყოველი წლის 14 ოქტომბერს აღინიშნება სტანდარტიზაციის საერთაშორისო დღე, რომლის მიზანია საერთაშორისო სტანდარტების მნიშვნელობის წარმოჩენა და ამ კუთხით საზოგადოების ფართო მასებში ცნობიერების ამაღლება.

 

ISO Consulting - Professionals for Professionals


23 views

Comentarios


კატეგორიები

HACCP ქოუჩის პროექტი

შესანიშნავი შესაძლებლობა HORECA სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, რათა დანერგონ HACCP სისტემა საკუთარ ობიექტზე. პროექტის 80% დაფინანსებულია USDA-ს მიერ. 

ჩვენი მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია კონსენსუსის საფუძველზე და შემოღებულია გამოსაყენებლად  სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ.

ბიზნესის შედეგიანობის

გასაუმჯობესებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

ტრენინგები

როგორც ბრიტანული, ორ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ორგანიზაციის, Lloyd's-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ მომზადებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ტრენინგები და აღიარებულია IRCA (სერტიფიცირებული აუდიტორების საერთაშორისო რეგისტრი) მიერ.

ხარისხის მენეჯმენტის

სისტემები

ბიზნესის გაუმჯობესება

სურსათის უვნებლობა

შრომის ჰიგიენა და

უსაფრთხოება

გარემოს მენეჯმენტი და ენერგოეფექტურობა

ინფორმაციის უსაფრთხოება

bottom of page