რა გავაკეთოთ "შრომის უსაფრთხოების კანონის" მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად?


არსებობს მრავალი ელემენტი, რომლებზეც საჭიროა ყურადღების გამახვილება და შესაბამისი ღონისძიებების მიმართვა, რათა შეძლოთ "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების დაკმაყოფილება.


ამისათვის, თქვენ უნდა უზრუნველყოთ "შრომის უსაფრთხოების პროგრამის" შემუშავება და დანერგვა თქვენს ორგანიზაციაში.

რა ელემენტებს უნდა მოიცავდეს ჩემი ორგანიზაციის "შრომის უსაფრთხოების პროგრამა"?


მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ ინდუსტრიას გააჩნია შრომის უსაფრთხოების სპეციფიკური მოთხოვნები, ჩვენ შევძელით „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით მოცემული მოთხოვნების და ელემენტების რამდენიმე კატეგორიად დაჯგუფება, რომლებიც აუცილებელია სამუშაო სივრცეში შრომის უსაფრთხოების შედეგიანი და ეფექტური საბაზისო პროგრამის განსახორციელებლად.


ჩვენს მიერ რეკომენდირებული "შრომის უსაფრთხოების პროგრამა" მოიცავს 10 ძირითად ელემენტს:

 1. პერსონალური პასუხისმგებლობა

 2. შრომის უსაფრთხოების კომიტეტის ჩამოყალიბება

 3. შრომის უსაფრთხოების წესები

 4. სათანადო სამუშაო პროცედურები

 5. შესავალი და მიმდინარე ინსტრუქტაჟის პროგრამები

 6. სამუშაო სივრცეების შიდა ინსპექტირება

 7. ტრავმების/ინციდენტების აღრიცხვა, კვლევა და ანგარიშგება

 8. საგანგებო სიტუაციების და პირველადი დახმარების პროცედურები

 9. შრომის ჰიგიენის და უსაფრთხოების საკითხებისთვის პერსონალის წახალისება

 10. სამუშაო სივრცის სპეციფიკური საკითხები - ტექნიკური უსაფრთხოებაროგორ შევადგინოთ ჩვენი ორგანიზაციის "შრომის უსაფრთხოების პროგრამა"?


თქვენთვის ჩვენ მოვამზადეთ სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი ორგანიზიციის შრომის უსაფრთხოების პროგრამის შედგენაში. იგი პასუხობს "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნებს.


პროგრამის სანახავად თქვენ დაგჭირდებათ რეგისტრაცია.


აგრეთვე, თქვენ საშუალება გაქვთ მიიღოთ ტრენინგი - "შრომის უსაფრთხოების საფუძვლები", რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი ორგანიზაციის "შრომის უსაფრთხოების პროგრამის" შედგენასა და გამოყენებაში.


ISO Consulting - Professionals for professionals

თვალი გვადევნეთ Facebook, რათა შეიტყოთ მეტი !

ბოლო სიახლეები
არქივი
ტეგები
 • Facebook Basic Square
თვალი ადევნეთ ...

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

თორნიკე ერისთავის ქ. #6,  0101, თბილისი, საქართველო

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.