ჰიგიენის წესები (GMP/GHP)

ტრენერი - მზია კუზნეცოვა

თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ . . .

 • თქვენ დასაქმებული ხართ  სურსათის/ცხოველის საკვების მომზადების, მათ შორის, პირველადი წარმოების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ნებისმიერ ეტაპზე

 • ​თქვენ გსურთ გაეცნოთ სასურსათო ჯაჭვის მიმართ არსებულ ეროვნულ და საერთაშორისო მარეგულირებელ მოთხოვნებს და რეკომენდაციებს

 • თქვენ გსურთ დაგეგმოთ, შეიმუშაოთ და აკონტროლოთ თქვენი ორგანიზაციის ჰიგიენის პროგრამა.

თქვენ შეისწავლით . . .

 • სურსათის დამაბინძურებელ რისკ-ფაქტორებს

 • საკვებისმიერი მოწამვლებისა და სურსათით გამოწვეული ძირითადი დაავადებების მახასიათებლებს

 • მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებულ სურსათის უვნებლობის „ხუთი გასაღების პრინციპს“

 • საწარმოს ჰიგიენის ზოგად წესებს (GHP) - ეროვნულ და საერთაშორისო რეკომენდაციებს

 • სანიტარიული ღონისძიებების ჰიგიენურ საფუძვლებს და პერსონალის ჰიგიენის წესებს

 • სურსათის უვნებლობის წინასწარ პროგრამებს (GMP მოთხოვნები HACCP შესაბამისობისთვის)

 • სასურსათო ნედლეულისა და სურსათის ხარისხისა და უვნებლობისადმი​ წაყენებულ ჰიგიენურ მოთხოვნებს

 • როგორ განახორციელოთ სურსათის უვნებლობის რისკების შეფასება შედეგიანად და მოახდინოთ კონტროლის ღონისძიებების კატეგორიზაცია.

თქვენ დაგჭირდებათ . . . 

 • წინამდებარე კურსზე დასასწრებად სპეციალური ცოდნა ან გამოცდილება არ მოითხოვება​.

თქვენი ტრენინგების კურსის შემდგომი განვითარება . . .

სამუშაო ენა

ქართული

რეგისტრაცია

წინამდებარე კურსი განკუთვნილია მხოლოდ ორგანიზაციებში ჩასატარებლად.

დაგვიკავშირდით დღესვე, რათა შეიტყოთ მეტი >>

NEW Logo ISO-jpg 7.png

...პროფესიონალები პროფესიონალებისთვის.