top of page

ხარისხის საერთაშორისო დღე

დღეს, 14 ნოემბერს ჩვენ აღვნიშნავთ "ხარისხის საერთაშორისო დღეს", რომელიც მიზნად ისახავს ხარისხის პროფესიონალების წვლილის აღიარება გლობალურ დონეზე.დღითიდღე იზრდება ადამიანების დამოკიდებულება ხარისხის მიმართ. სტანდარტიზაციის სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საშუალებას აძლევს და ეხმარება ბიზნესოპერატორებს უზრუნველყონ მომხმარებლის და სხვა დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნები ხარისხის მიმართ და მუდმივად გააუმჯობესონ მიწოდებული პროდუქტისა თუ მომსახურების ხარისხი. ISO 9001:2015 ადგენს მოთხოვნებს ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის მიმართ ნებისმიერი ტიპის ბიზნესისათვის, რადგან ISO 9001:2015 სტანდარტი დაფუძნებულია მუდმივი გაუმჯობესების სისტემაზე და ეხმარება ორგანიზაციებს მოახდინონ სამუშაო პორცესების ოპტიმიზაცია, რომლის საშუალებით შესაძლებელია მიაღწიო სათანადო ხარისხს და შესაბამისად, ორგანზიაცია განაგრძობს წარმატებულ საქმიანობას.

რადგან თანამედროვე მსოფლიოსთვის ხარისხი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და ხარისხის დონის ამაღლებით თითოული ჩვენგანის ცხოვრების დონეც უმჯობესდება, ამიტომ ნოემბრის თვის მეორე ხუთშაბათს აღინიშნება ხარისხის საერთაშორისო დღე, რომელმაც 1990 წლიდან, გაეროსა და ევროპის ხარისხის ორგანიზაციის შეთანხმების შედეგად აიღო სათავე და ყოველწლიური ხასიათი მიიღო. ღონისძიების მიზანია იმ პრობლემებზე ყურადღების გამახვილება, რომელიც დაკავშირებულია პროდუქციისა თუ მომსახურების ხარისხთან და მის ზრდასთან.

 

"ISO Consulting" ყოველდღიურად ცდილობს გააუმჯობესოს მომსახურება და მომსახურების უფრო ფართო სპექტი შესთავაზოს ქართველ მომხმარებლებს. ჩვენ ვცდილობთ დავამკვიდროთ ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების საერთაშორისოდ აღიარებული პრაქტიკა საზოგადოებაში და მოგაწოდოთ:

  1. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის პრაქტიკული და შედეგებზე ორიენტირებული ტრენინგები, რომლებიც გააუმჯობესებენ თქვენს ცოდნასა და უნარებს. ჩვენი ტრენინგებით, თქვენ შეძლებთ შედეგიანი და მტკიცე ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის შექმნას თქვენს ორგანიზაციაში;

  2. გაგიწიოთ საკონსულტაციო მომსახურება მენეჯმენტის სისტემების სტანდარტების დანერგვასა და გამოყენებაში, რათა მუდმივად გააუმჯობესით თქვენს მიერ მიწოდებული პროდუქტის და მომსახურების ხარისხი;

  3. დაგეხმაროთ ხარისხის საერთაშორისო სერთიფიკატის მიღებაში მსოფლიოს N001 აკრედიტებული საერთაშორისო ორგანიზაცია Lloyd's-ის მიერ, რომლიც მომსახურების გაწევის 2,5 საუკენეზე მეტს ითვლის და წარმოადგენს ფლაგმანს მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი აუდიტების მისაწოდებლად.

ჩვენთან თქვენ შეხვდებით Lloyd's-ის გამოცდილ და iTOL-ის მიერ ავტორიზებულ ტრენერებს. მათგან მიღებულ ცოდნას გამოიყენებთ ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის შედეგიანობის გასაუმჯობესებლად. თქვენ შეძლებთ შეიმუშაოთ და დანერგოთ მენეჯმენტის სისტემა, შემდეგში კი, როგორც აუდიტორმა, შეაფასოთ და ხელი შეუწყოთ ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის გაუმჯობესებას.

 

ISO Consulting - Professionals for Professionals


Comments


კატეგორიები

HACCP ქოუჩის პროექტი

შესანიშნავი შესაძლებლობა HORECA სექტორში ჩართული ორგანიზაციებისთვის, რათა დანერგონ HACCP სისტემა საკუთარ ობიექტზე. პროექტის 80% დაფინანსებულია USDA-ს მიერ. 

ჩვენი მომსახურება

საერთაშორისო სტანდარტები

საერთაშორისო სტანდარტები შემუშავებულია კონსენსუსის საფუძველზე და შემოღებულია გამოსაყენებლად  სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ.

ბიზნესის შედეგიანობის

გასაუმჯობესებლად

უვნებელი სურსათის მისაწოდებლად

ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად

ტრენინგები

როგორც ბრიტანული, ორ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ორგანიზაციის, Lloyd's-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, ჩვენ გთავაზობთ Lloyd's-ის ლონდონის აკადემიის მიერ მომზადებულ სატრენინგო პაკეტებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც შედეგზე ორიენტირებული ტრენინგები და აღიარებულია IRCA (სერტიფიცირებული აუდიტორების საერთაშორისო რეგისტრი) მიერ.

ხარისხის მენეჯმენტის

სისტემები

ბიზნესის გაუმჯობესება

სურსათის უვნებლობა

შრომის ჰიგიენა და

უსაფრთხოება

გარემოს მენეჯმენტი და ენერგოეფექტურობა

ინფორმაციის უსაფრთხოება

bottom of page