ტრენინგი - "შრომის უსაფრთხოების საფუძვლები"

2018 წლის 7 მარტს, ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“.


გარდა ამისა, უკვე მოქმედებაშია რამდენიმე ტექნიკური რეგლამენტი, რომლებიც არეგულირებს შრომის უსაფრთხოების სხვადასხვა საკითხებს, როგორებიცაა სახანძრო უსაფრთხოება, მშენებლობის უსაფრთხოება, ელექტრო უსაფრთხოება და სხვა.


დაინტერესებულ პირებს შეიძლება რთულად მოეჩვენოთ სახელმწიფოს მიერ დადგენილ მარეგულირებელ მოთხოვნებში გარკვევა, რომლებიც ხაზს უსვამს შრომის უსაფრთხოების მიმართ დამსაქმებლის, დასაქმებულის და სხვა პირთა ვალდებულებებს.


ამასთანავე, ჩნდება კითხვები:

  • რა მოგვეთხოვება შრომის უსაფრთხოების ახალი კანონმდებლობით?

  • როგორ შევასრულოთ ეს მოთხოვნები?

  • რა დოკუმენტები და ჩანაწერები უნდა ვაწარმოოთ?

  • რა ღონისძიებებს მივმართოთ "შრომის უსაფრთხოების კანონის" მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად?

  • რა ადმინისტრაციული სასჯელებია დაწესებული?


ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად, ჩვენ შევქმენით ტრენინგის პროგრამა - "შრომის უსაფრთხოების საფუძვლები",


ტრენინგის ჩატარება ასევე შესაძლებელია თქვენს ორგანიზაციაში.


შრომის უსაფრთხოების სხვა თემატური ტრენინგების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, ეწვიეთ შრომის ჰიგიენის და უსაფრთხოების ტრენინგების განყოფილებას.


დაგვიკავშირდით დღესვე, რათა შეიტყოთ მეტი.


ISO Consulting - Professionals for professionals


თვალი გვადევნეთ Facebook, რათა შეიტყოთ მეტი !

ბოლო სიახლეები
არქივი
ტეგები
  • Facebook Basic Square
თვალი ადევნეთ ...

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

თორნიკე ერისთავის ქ. #6,  0101, თბილისი, საქართველო

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.