შრომის უსაფრთხოების საფუძვლები

შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება

150 ლარი

8 საათი

დარეგისტრირდით უახლოეს კურსზე >>>

თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ ...

 • გსურთ გაეცნოთ „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებს

 • ვალდებული ხართ შეიმუშაოთ შრომის უსაფრთხოების პროგრამა თქვენს ორგანიზაციაში

 • გსურთ თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება შრომის უსაფრთხოების საფუძვლებში.

თქვენ შეისწავლით ...

 • შრომის უსაფრთხოების პროგრამის დანიშნულებას

 • დამსაქმებლის, დასაქმებულის და სხვა პირთა ვალდებულებებს „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად

 • საფრთხის შემცველ ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ შრომის უსაფრთხოებაზე

 • სამუშაო სივრცეში საფრთხის გამოვლენის და მათი კონტროლის მეთოდებს

 • სამუშაო სივრცეების შიდა ინსპექტირების მეთოდებს

 • "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონით მოთხოვნილ სავალდებულო დოკუმენტებს და ჩანაწერებს

 • შრომის ჰიგიენის და უსაფრთხოებისთვის საჭირო წესებს და პროცედურებს

 • შედეგიანი შრომის უსაფრთხოების პროგრამის წვლილს ორგანიზაციის ბიზნესში

 • როლებს და პასუხისმგებლობებს შრომის უსაფრთხოების პროგრამის რეალიზებისთვის.

თქვენ დაგჭირდებათ ... 

 • წინამდებარე კურსზე დასასწრებად სპეციალური ცოდნა ან გამოცდილება არ მოითხოვება​

თქვენი ტრენინგების კურსის შემდგომი განვითარება ...

სამუშაო ენა
ქართული
რეგისტრაცია
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ონლაინ რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის პროგრამას.

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

თორნიკე ერისთავის ქ. #6,  0101, თბილისი, საქართველო

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.