"ბიზნესის გაუმჯობესების" ტრენინგები

August 2, 2016

აკად. ფრიდონ თოდუას კლინიკაში "Lloyd's"-ის ბიზნესის გაუმჯობესების ტრენინგები "პროცესების სქემატურად აგება და გაუმჯობესება" და "საქმიანობის შედეგების გაზომვის" ტრენინგები ჩატარდა.

 

ტრენინგის დანიშნულება იყო კლინკის მომსახურების პროცესების და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის გაუმჯობესებისთვის საჭირო ელემენტების გაცნობა იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებიც ჩართული არიან ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის გავრცელების სფეროში. ტრენინგს ესწრებოდნენ ონკოლოგიის დეპარტამენტის და კლინიკური ლაბორატორიების ხელმძღვანელები.

 

ტრენინგის შედეგად განისაზღვრა მომსახურების პროცესების სქემები, პროცესების კონტროლის და შედეგების გაზომვის მეთოდები და კრიტერიუმები, გაუმჯობესების საჭიროებები და ღონისძიებები.