ელექტრო უსაფრთხოება

შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება

150 ლარი

8 საათი

დარეგისტრირდით უახლოეს კურსზე >>>

თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ ...

 • გსურთ გაეცნოთ მოთხოვნებს ელექტრო უსაფრთხოების მიმართ

 • თქვენ ახორციელებთ შრომის უსაფრთხოების ზედამხედველობას.

თქვენ შეისწავლით ...

 • ელექტრო დანადგარების და მოწყობილობების ტექნიკური ექსპლუატაციის და უსაფრთხოების მოთხოვნებს

 • ელექტრო დანადგარებთან და მოწყობილობებთან დაკავშირებულ საფრთხის შემცველ ფაქტორებს

 • ელექტრო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინციდენტების პრევენციას

 • ელექტრო უსაფრთხოების ტექნიკურ ღონისძიებებს

 • ელექტროდანადგარებთან მუშაობისას ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებების სწორად გამოყენებას

 • ელექტროდენის ზემოქმედებისაგან დაზარალებულის გათავისუფლების პროცედურას

 • ელექტრო უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულებაზე კონტროლის პროცედურას.

თქვენ დაგჭირდებათ ... 

 • წინამდებარე კურსზე დასასწრებად სპეციალური ცოდნა ან გამოცდილება არ მოითხოვება.​

თქვენი ტრენინგების კურსის შემდგომი განვითარება ...

სამუშაო ენა
ქართული.
რეგისტრაცია
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ონლაინ რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის პროგრამას.

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

თორნიკე ერისთავის ქ. #6,  0101, თბილისი, საქართველო

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.