უსაფრთხოების ნიშნების განთავსების წესები

შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება

90 ლარი

4 საათი

დარეგისტრირდით უახლოეს კურსზე >>>

თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ ...

 • გსურთ გაეცნოთ უსაფრთხოების ნიშნების მიმართ მოთხოვნებს

 • თქვენ ვალდებული ხართ სამუშაო ადგილებზე შესაბამისი უსაფრთხოების ნიშნების შერჩევასა და განთავსებაზე.

თქვენ შეისწავლით ...

 • სამუშაოზე უსაფრთხოების ნიშნებთან დაკავშირებულ ზოგად მინიმალურ მოთხოვნებს;

 • უსაფრთხოების ნიშნების სახეობებს;

 • უსაფრთხოების ნიშნების ერთმანეთში მონაცვლეობას და კომბინირებას;

 • უსაფრთხოების ნიშნების  ეფექტურობაზე მოქმედ უარყოფით ფაქტორებს;

 • აბრებთან დაკავშირებულ მინიმალურ მოთხოვნებს;

 • ბარიერების და სახიფათო ადგილების საიდენტიფიკაციო ნიშნებს;

 • მოძრაობის მარშრუტების მარკირების მოთხოვნებს;

 • აკუსტიკურ სიგნალებთან დაკავშირებულ მინიმალურ მოთხოვნებს;

 • ხელით შესრულებული სიგნალების გამოყენებასთან დაკავშირებულ სპეციფიკურ წესებს.

თქვენ დაგჭირდებათ ... 

 • წინამდებარე კურსზე დასასწრებად სპეციალური ცოდნა ან გამოცდილება არ მოითხოვება​

თქვენი ტრენინგების კურსის შემდგომი განვითარება ...

სამუშაო ენა
ქართული
რეგისტრაცია
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ონლაინ რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის პროგრამას.

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

თორნიკე ერისთავის ქ. #6,  0101, თბილისი, საქართველო

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.