უსაფრთხოების მოთხოვნები სიმაღლეზე მუშაობის მიმართ

შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება

160 ლარი

8 საათი

დარეგისტრირდით უახლოეს კურსზე >>>

თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ ...

  • თქვენ გსურთ გაეცნოთ სიმაღლეზე მუშაობის მიმართ მოთხოვნებს

  • თქვენ ასრულებთ ან ზედამხედველობას უწევთ სიმაღლეზე სამუშაოებს.

თქვენ შეისწავლით ...

  • სიმაღლეზე მუშაობის მიმართ ნორმატიულ მოთხოვნებს

  • სიმაღლეზე უსაფრთხო მუშაობის ორგანიზების წესებს

  • ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენების წესებს სიმაღლეზე მუშაობისას

  • სიმაღლეზე მუშაობის პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვას და კონტროლს.

თქვენ დაგჭირდებათ ... 

  • წინამდებარე კურსზე დასასწრებად სპეციალური ცოდნა ან გამოცდილება არ მოითხოვება​

თქვენი ტრენინგების კურსის შემდგომი განვითარება ...

 
სამუშაო ენა
ქართული
რეგისტრაცია
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ონლაინ რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის პროგრამას.

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

თორნიკე ერისთავის ქ. #6,  0101, თბილისი, საქართველო

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.