რისკების შეფასება სამუშაო ადგილებზე (ILO-OHS 2001)

შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება

280 ლარი

16 საათი

დარეგისტრირდით უახლოეს კურსზე >>>

თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ ...

 • გსურთ, გაეცნოთ რისკების შეფასების თანამედროვე მეთოდებს

 • თქვენ გამოავლენთ სამუშაო ადგილებზე არსებულ საფრთხეებს და აფასებთ რისკებს

 • თქვენ ხართ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი ან ტექნიკური ზედამხედველი

 • თქვენ ახორციელებთ შრომის პირობების მონიტორინგს და კონტროლს.

თქვენ შეისწავლით ...

 • სამუშაო სივრცეში არსებული საფრთხეების გამოვლენის წესებს და მეთოდებს

 • სამუშაო სივრცეში არსებული რისკების შეფასების მეთოდოლოგიას, რომელიც მოიცავს რისკის სიდიდისა და მნიშვნელოვნების შეფასებას

 • საფრთხეების ფაქტორებს

 • მოსალოდნელ საფრთხეებზე მიმართული პრევენციული ღონისძიებების შემუშავებას

 • ღონისძიებების შერჩევას და დაგეგმვას რისკების აღმოფხვრის/შემცირების მიზნით.

თქვენ დაგჭირდებათ ... 

 • წინამდებარე კურსზე დასასწრებად სპეციალური ცოდნა ან გამოცდილება არ მოითხოვება​

თქვენი ტრენინგების კურსის შემდგომი განვითარება ...

სამუშაო ენა
ქართული
რეგისტრაცია
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ონლაინ რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის პროგრამას.

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

თორნიკე ერისთავის ქ. #6,  0101, თბილისი, საქართველო

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.