სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნები

შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება

90 ლარი

4 საათი

დარეგისტრირდით უახლოეს კურსზე >>>

თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ ...

  • გსურთ შრომის უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების გათვალისწინებით დაგეგმოთ სამუშაო ადგილების მოწყობა და აღჭურვა

  • გსურთ შეაფასოთ არსებულ სამუშაო გარემოში შრომის უსაფრთხოების მინიმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობა.

თქვენ შეისწავლით ...

  • უსაფრთხოების მინიმალურ მოთხოვნებს სამუშაო სივრცის მიმართ

  • მოთხოვნებს შენობების მედეგობის და კონსტრუქციული სიმტკიცის მიმართ;

  • მოთხოვნებს სამუშაო გარემოს მოწყობის მიმართ

  • მოთხოვნებს სამუშაო ადგილის შიდა პარამეტრების, სანიტარული კვანძების და სხვათა მიმართ.

თქვენ დაგჭირდებათ ... 

  • წინამდებარე კურსზე დასასწრებად სპეციალური ცოდნა ან გამოცდილება არ მოითხოვება​.

თქვენი ტრენინგების კურსის შემდგომი განვითარება ...

სამუშაო ენა
ქართული.
რეგისტრაცია
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ონლაინ რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის პროგრამას.

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

თორნიკე ერისთავის ქ. #6,  0101, თბილისი, საქართველო

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.